Bogerud-saken

Reagerer på at politiet fremstilles som provokatør

Sigve Bolstad #13

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund går hardt ut mot at politiet blir fremstilt som provokatør da de rykket ut til melding om bråk da en ungdomsgjeng hadde samlet seg på Bogerud i Oslo mandag.

– Vi reagerer sterkt på denne fremstillingen av politiet. De får melding om bråk og rykker ut til dette. Om ungdommene ikke hadde oppført seg aggressivt ville det ikke vært nødvendig å tilkalle 17 patruljer og politihelikopter til stedet. Det er ingen politifolk som sløser med ressurser på den måten. Å samle så mange patruljer på ett sted gjøres kun ved behov, da det gjør noe med polititilfanget til resten av byen, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Bolstad deltok lørdag morgen i en debatt på TV2 Nyhetskanalen om temaet.

– De tilbakemeldingene vi har fått viser at dette var planlagte handlinger fra ungdommenes side. De ønsket å provosere frem handlinger som kunne sette politiet i et dårlig lys. Det er helt uakseptabel oppførsel og et angrep både på demokratiet og politiet. Det er et økende problem flere steder i landet at ungdom ikke har respekt for politiet og setter seg i opposisjon når politiet kommer. Dette er en uheldig utvikling, mener Bolstad.

Fuck the police-holdning

Dette ble understøttet i debatten på TV2 Nyhetskanalen hvor Arbeiderpartiets Jan Bøhler fortalte om en «Fuck the police»-holdning som er kulturen i enkelte ungdomsmiljøer i hovedstaden.

– Det står i politiets redegjørelse (fra saken på Bogerud) at de tok tak i uniformen deres, dyttet dem og opptrer aggressivt. Sånn må jeg si til ungdom i Oslo, at vi kan ikke ha den oppførselen. Det går ut over deres framtid, og det er å ha omsorg for ungdommen. Vi må vi få foreldre til å si det veldig tydelig, vi beboere, alle som er i idrettslag og folkevalgte politikere har et ansvar om vi vil ta vare på disse ungdommene og nærmiljøene våre, og beskytte politiets autoritet. Jeg mener at det å være for rask til å ta den ene siden i denne saken blir veldig feil, for politiet har en veldig vanskelig jobb å gjøre i disse miljøene som har en «Fuck the police»-kultur i seg, sa Bøhler i TV 2 Nyhetskanalen.

Mer reaktivt politi som følge av ressurssituasjonen

Bolstad mener også at den manglende respekten for politiet i enkelte miljøer er et resultat av den prekære ressurssituasjonen i politiet.

– Når man får slike holdninger har det gått for langt. Noe av årsaken til dette problemet er ressurssituasjonen i etaten, og at politiet i langt mindre grad enn tidligere er proaktive og tilstede i disse miljøene, slik de var tidligere. Med de ressursene vi har i dag har politiet stort sett anledning til å dukke opp når noe har skjedd, og da er det allerede en hissig tone. Da er det vanskelig å opparbeide seg gode relasjoner i miljøene, påpeker Bolstad.

Han mener det er nødvendig å stoppe utviklingen nå, og understreker at det ikke kun er politiets oppgave.

Positiv til å teste kamera på uniformen

Politiets Fellesforbund er positiv til en prøveordning for at politifolk kan gå med kamera på uniformen for å kunne dokumentere både jobben de gjør og hvordan de blir møtt av publikum.

– Norsk politi har ingenting å skjule, og er blant verdens best utdannet politi. Alt vi gjør skal tåle dagens lys, og etaten skal være preget av tillit. Kamera på uniformen har vært testet i andre land med positive resultat, og vi er positive til å teste det ut her også. Vi må ikke komme i en slik situasjon at politifolk blir redd for å gjøre jobben sin, fordi beskyldninger om dårlig oppførsel, rasisme og aggressiv fremtoning blir vanlig. Det vil gå ut over samfunnssikkerheten, sier Bolstad.