Reformkonsekvensene til diskusjon i HAMU

Hamu

Både arbeidsgiver og Politiets Fellesforbund hadde under hovedarbeidsmiljøutvagets møte i Bergen denne uka satt de ansattes arbeidssituasjon etter politireformen på dagsorden.

Politidirektør Benedicte Bjørnland var tydelig på at tilbakemeldingene fra de ansatte som den siste tiden har kommet frem gjennom flere rapporter blir tatt på største alvor.

– Nå har vi satt ned en arbeidsgruppe, som kommer tilbake raskt til min ledergruppe i Politidirektoratet, hvor man har sett på fellestrekk ved de tre ulike rapportene. Det videre arbeidet rundt dette ser vi for oss at vi skal forankre i IDF, hvor organisasjonene er tilstede, og i den nasjonale ledergruppen, slik at vi har et lederperspektiv også på det videre arbeidet, sier Bjønland.

Politidirektøren sier samtlige rapporter viser at det er behov for justeringer, både med tanke på ambisjonsnivået og på endringstakten, men er tydelig på at det ikke er snakk om å reversere reformen.

Fornøyd med at tilbakemeldingene tas på alvor

Politiets Fellesforbund er svært fornøyd med signalene fra Politidirektoratet, om å jobbe videre med tilbakemeldingene fra de ansatte i etaten.

– Ja, jeg synes de signalene er meget gode. Man går inn og ser på den forskningen som er gjort, og sier at den skal tas på alvor og følges opp. Det er utrolig positivt. De ansatte forventer at undersøkelser og forskning som er gjort, både i forhold til publikum, men ikke minst i etaten, tas på alvor. Den klare tilbakemeldingen fra Politidirektøren, er at det skal tas på alvor, det skal følges opp og det er en plan for det. Og det er godt i et HMS-perspektiv, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Tema på HAMU

Tilbakemeldingene om hvordan de ansatte opplever konsekvensene av nærpolitireformen var ett av temaene under Hovedarbeidsmiljøutvalgets møte i Bergen, noe både arbeidsgiver og fagorganisasjon synes er viktig.

– Det tenker jeg er viktig fordi kanskje spesielt AFI-rapporten, gav noen funn. To av tre medarbeidere har en dårlig følelse når de går hjem etter en arbeidsdag, og det er et åpenbart HMS-problem. Derfor er det riktig å forankre det videre arbeidet med i hvert fall den rapporten, i vårt felles arbeidsmiljøutvalg, hvor tillitsvalgte, vernetjeneste og arbeidsgiversiden møtes, sier Bjørnland.

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) er sammensatt av både arbeidstakersiden, vernetjenesten og tillitsvalgte. HAMU i politietaten har møter fire ganger i året, og på tre av disse besøker de et politidistrikt eller særorgan.

– Det vi i HAMU fokuserer på det er helse, miljø og sikkerhetsspørsmål. Grunnen til at vi reiser rundt på tre av fire møter i året, hvor vi er ute i et særorgan eller i et politidistrikt, er jo nettopp for å få den følelsen av virkelighetsbeskrivelsen, den direkte tilbakemeldingen. Nå er vi her i Bergen, i Vest politidistrikt, hvor vi har fått meget gode redegjørelser fra både tillitsvalgte, ledelse og fra vernesiden. Så sånn som jeg ser det er det helt avgjørende, sier Bolstad.