Reisetidssakhøring i EFTA-domstolen

Reisetidssakhoring I Efta Domstolen

– Vi er glade for at saken nå er til høring i EFTA, og følger med og skal følge opp denne saken videre, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

I 2014 gikk en politimann fra Sogn og Fjordane, med Politiets Fellesforbund som partshjelp, til sak mot staten. Kjernen i saken er om reisetid skal regnes som arbeidstid eller som fritid.

Politiets Fellesforbund er av den oppfatning at pålagte reiser til og fra oppdrag skal regnes som arbeidstid.

– Dette er en prinsipiell viktig sak for oss. Politiets Fellesforbund har hele tiden ment at det er en selvfølge at pålagt tjeneste som forflytning til og fra oppdrag skal regnes som arbeidstid. Politiet er tilgjengelig for operasjonssentralen, og dermed for publikum, på vei til og fra oppdrag, sa forbundsleder Sigve Bolstadtil Politiforum da saken ble anket til Høyesterett i fjor.

En prinsippielt viktig sak

Bakgrunnen for høringen i EFTA er at Høyesterett har bedt de om å komme med en uttalelse før saken skal opp i landets øverste domstol.

Bare det at saken er tatt opp av Høyesterett viser at den er prinsippielt viktig, og utfallet vil kunne ha påvirkning langt ut over politi- og lensmannsetaten.

Nærpolitireformen gjør saken enda viktigere

– Den pågående reformen, og de nye politidistriktene, gjør saken enda viktigere for Politiets Fellesforbund sine medlemmer og for publikum. Større politidisttrikt betyr større avstander, sier Sigve Bolstad.