Sier ja til pensjonsavtale

Sigve Bolstad #02

Foto: Bård Gudim

Politiets Fellesforbund sier ja til ny avtale om ny offentlig tjenestepensjon.

Lørdag 3. mars ble arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen enige om ny pensjonsavtale i offentlig sektor.

– Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lenger for å få en god pensjon. Den nye avtalen gjør at de unge i dag får mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen raskere enn den ordningen som vi hadde. Det er hovedårsaken til at Politiets Fellesforbund sier ja til avtalen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Etter ønske fra egne tillitsvalgte har Politiets Fellesforbund valgt å ikke sende ut avtalen på uravstemning blant medlemmene.

– Vi har nylig hatt en samling med våre lokallagsledere og nestledere. De var svært tydelige på at de ikke ønsket en uravstemning, men at forbundsstyret skulle fatte en endelig beslutning på vegne av organisasjonen. Våre topptillitsvalgte stiller seg alle sammen bak avtalen, sier Bolstad.

Forbundsstyret synes ikke det var et vanskelig valg. Det ble et enstemmig ja.

– Hvis det blir nei til ny avtale, fortsetter nåværende pensjonsordning. Det vil ha store konsekvenser for dagens unge som ikke får anledning til å kompensere for den allerede vedtatte levealdersjusteringen. De vil bli avspist med en dårligere pensjon. Det kan vi ikke godta. Det ville vært usolidarisk overfor våre yngste medlemmer, sier forbundslederen.

– Samtidig vet vi også at det blir overgangsordninger og forsikringer som skal ivareta dem som har jobbet lenge under forutsetningen av å kunne gå av på dagens pensjon, legger Sigve Bolstad til.

Det er fortsatt ikke avklart om det blir ja eller nei fra de andre forbundene i Unio. Fristen for å svare er 1. juli. Dersom avtalen blir vedtatt, trer den i kraft fra 2020.