– Vi skal jobbe for at Politietaten både er systematisk og kreativ

Likestilling Og Mangforldssamling

Likestilling- og mangfoldskontaktene samlet seg til en to-dagers samling for faglig påfyll, diskusjoner og erfaringsutveksling.

– Det er svært viktig med en arena som dette slik at likestilling- og mangfoldskontaktene får mulighet til å møtes og diskutere ulike problemstillinger og dele erfaringer. De gir uttrykk for at de ofte føler seg litt alene om å drive likestilling- og mangfoldsarbeid og da er en slik samling både inspirerende og motiverende, sier leder av likestilling- og mangfoldsutvalget, Rikke Hallgren.

Sterkt faglig program

Samlingen i Politiets Fellesforbund sine lokaler i Nydalen i Oslo var lagt opp med et faglig sterkt og relevant program, og tid til gode diskusjoner og erfaringsutveksling fra de tillitsvalgte om situasjonen i egne politidistrikt og særorganer.

Blant de eksterne foredragsholderne var konstituert politimester i Øst, Ida M. Øystese, Hanna Jungwallius fra Svenske Forsvaret og Wenche Fredriksen fra Accenture.

– Det er utrolig heldig med så engasjerte foredragsholdere, som ikke bare formidler nyttig og viktig informajon og perspektiver, men som også får til en god dialog med våre tillitsvalgte, sier Hallgren.

Er på vei, men må fortsette å ha et tydelig fokus

Noe av det som ble diskutert på samlingen var Politidirektoratet sin overordneede plan for kjønnsbalanse i lederstillinger, der de skriver at:

  • Innen 2022 skal det være minimum 30 prosent ledere av hvert kjønn i politistillinger med personalansvar og 40 prosent i lederstillinger totalt.
  • Innen 2027 skal det være minimum 40 prosent ledere av hvert kjønn i politistillinger med personalansvar.

– Fagforeningen må bistå arbeidsgiver når det gjelder likestilling og mangfold, og vi må jobber for at politiet er enda mer systematiske og kreative i sin tilnærming for å få til gode løsninger, avslutter Hallgren.