Skuffet over manglende varslerombud

Sigve Bolstad #15

Politiets Fellesforbund er skuffet over at regjeringens lovforslag for å styrke varslervernet ikke inneholder forslag om varslerombud.

– Vi er skuffet over at dette viktige tiltaket for å styrke varslervernet ikke er tatt med. Et nasjonalt varslerombud vil styrke trygghet til de mest utsatte arbeidstakerne. Varslerutvalget var helt klar på at det trengs et uavhengig varslerorgan, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund vil fortsette å jobbe for å få på plass et varslerombud.

Advarer fortsatt mot varsling

Politiets Fellesforbund har siden 2016 advart sine medlemmer mot å varsle.

– Vi i Politiets Fellesforbund vil fortsatt anbefale våre medlemmer å ikke varsle. Så lenge det ikke er på plass et varslerombud mener vi at påkjenningen for den enkelte kan bli for stor, sier Bolstad.

Mye godt på plass

Regjeringen fremmet 5. april en lovproposisjon med forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. I proposisjonen følger regjeringen opp de aller fleste forslagene fra Varslingsutvalget, men forslaget om å opprette et varslerombud er altså utelatt.

– Politiets Fellesforbund er fornøyd med det er satt et større fokus på å styrke varslingsvernet og lovproposisjonen inneholder mange gode tiltak, sier Bolstad.