Stordelegasjon fra Politiets Fellesforbund i politiske møter

Img 1682

Politiets Fellesforbunds representanter sammen med stortingsrepresentant Jenny Klinge (SP)

Torsdag 26. april hadde en rekke representanter fra Politiets Fellesforbund flere møter på toppolitisk nivå om viktige saker for forbundet.

Det ble avholdt møter med Høyre og Fremskrittspartiets justispolitiske storfraksjon på Stortinget, Senterpartiets justispolitiker Jenny Klinge og KrFs justispolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Det ble også avholdt møte med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet ved statssekretærene Thor Kleppen Sættem (H) og Knut Morten Johansen (FrP) og politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet ved statssekretær Christl Kvam (H).

Flere viktige saker ble tatt opp

Delegasjonen som møtte på Stortinget hadde Politiets Fellesforbunds innspill til statsbudsjettet 2019 som hovedtema, med fokus på etterforskningsløftet og viktigheten av å få Politihøgskolestudentene ut i arbeid etter fullført studie.

I Justis- og beredskapsdepartementet ble statsbudsjettet, særaldersgrense, kvalifikasjonskrav og politimyndighet diskutert.

I Arbeids- og sosialdepartementet var NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern samt særalder, kvalifikasjonskrav og politimyndighet sentrale temaer.

Uten Navn 1

Politiets Fellesforbunds representanter sammen med stortingsrepresentantene Peter Frølich (H), Frida Melvær (H), Guro Angell Gimse (H), Solveig Horne (FrP) og Himanshu Gulati.

Img 1688

Politiets Fellesforbunds representanter sammen med statssekretær Christl Kvam (H), Arbeids – og sosialdepartementet.