Støre og Vågslid besøkte Øst politidistrikt

Store Og Vagslid Besokte Ost Politidistrikt

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og leder av justismkomiteen Lene Vågslid besøkte i dag Øst politidistrikt. Arbeiderpartiet deler Politiets Fellesforbunds bekymring for politibudsjettet etter at forslag til statsbudsjett ble lagt frem i går

– Vi har vært tydelig på at dette forslaget til statsbudsjett er en nedbemanning av norsk politi, og derfor er det særdeles viktig at vi har politikere som stiller opp på kort varsel og lytter til de som kjenner dagens situasjon på kroppen, og får en virkelighetsbeskrivelse av hvordan ting faktisk er, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Delegasjonen fra Arbeiderpartiet fikk en liten omvisning på Ski politistasjon, hvor de blant annet fikk møte ansatte på operasjonssentralen og etterforskning. Her fikk de en tydelig tilbakemelding på hvordan situasjonen allerede er i politidistriktene, og hvordan forslag til statsbudsjett vil ramme politiet.

– Jeg mener det er ganske provoserende det som har kommet frem i justisbudsjettet, særlig på politi, sier leder i Justiskomiteen, Lene Vågslid.

Hun er også tydelig på hva som ville være resultatet dersom regjeringens forslag til statsbudsjett får gjennomslag:

– Gjørvkommisjonen var veldig tydelig på at den viktigeste beredskapsressursen er det ordinære politiet, men hvis dette budsjettforslaget her går gjennom, så ser det ut til at politidistriktene må belage seg på å kutte ganske mye, også i 2019, sier hun.

Resurssmangel og pålagte politiske mål

Politiets Fellesforbund Øst hadde særlig fokus på mangel på politiressurser, og hvordan allerede trange budsjett gjør dette vanskelig. Nestleder Espen Orud fortalte politikerne om hvordan de i distriktet i dag må redusere antallet sivilt ansatte og erstatte disse med politiutdannede, for å nå pålagte politiske mål.

Dette er politiansatte som det er behov for, men disse blir satt til å løse sivile oppgaver, da disse oppgavene fortsatt må løses. Det er rett og slett ikke penger til å ha så mange ansatte det er behov for- verken på sivil eller politioperativ side – med de ressursene distriktet har i dag.

Arbeiderpartiet deler Politiets Fellesforbunds bekymring for politibudsjettet.

Støre var særlig opptatt av å få nok politi ut der folk bor – og særlig sikre bemanning på de gjenværende lensmannskontorene.

– De lensmannskontorene vi beholder, de må bemannes. Det er det det handler om nå. Når vi er ute på besøk i kommunene forteller de at «her skal det ligge et kontor, men det er ingen der», sier Støre.

Lover mer «penger på bordet»

Arbeiderpartiet lover mer penger til politiet når de skal legge frem sitt alternative budsjett.

– Vi kommer til å legge mer penger på bordet enn det denne regjeringen har gjort, og det gjorde vi også i fjor, lover Vågslid. Hun presiserer at politiet også i fjor fikk et dårlig budsjett i forslag til statsbudsjett.