Større satsning på sivile

Sigve Bolstad Og Vegar Monsvoll

Politiets Fellesforbund satser enda mer på sivile medlemmer og har nå frikjøpt lederen av sivilutvalget, Vegar Monsvoll, fra 1. oktober og til ut 2018.

– Som følge av politireformen har Politiets Fellesforbund nå valgt å prioritere sivile medlemmer enda mer. Det er gledelig. Mange sivile blir ekstra berørt av reformen. Det er blant annet utfordringer i forbindelse med sentralisering av oppgaver, nedlegging av lensmannskontorer og nye retningslinjer med utstedelse av pass. Å bruke mer ressurser på å følge opp medlemmene våre er svært viktig for Politiets Fellesforbund, sier Monsvoll. Forbundsleder Sigve Bolstad, forbundsstyret og generalsekretær Per Erik Ommundsen står samlet bak denne satsningen. – Det gjør meg stolt og veldig glad. Nå ser jeg frem til, sammen med resten av sivilutvalget, å stå på for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sier utvalgslederen fornøyd.