Streik i kirken

Streik i kirken 2020

16 kirkeansatte organisert i Unio-forbund er fra lørdag 12. desember i streik. Politiets Fellesforbund støtter streiken. – Gode lønns- og arbeidsvilkår er helt avgjørende for å rekruttere ansatte, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Om 4 år vil den mangle 1 av 6 hvis trenden fortsetter. Derfor er streiken for kirkens framtid og for framtidige kolleger.

– Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester. Det viktigste for oss er å bidra til å løse rekrutteringskrisen, og dermed sikre kirkens framtid. Våre krav ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent, forteller Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder.

Unio KA består av forbundene i tariffområde KA: Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet. Fra lørdag 12. desember kl. 09.00 har disse forbundene tatt ut 16 kirkeansatte i streik.

Støtter streiken

– Gode lønns- og arbeidsvilkår i stil med krav til utdanningsnivå og kompetanse er avgjørende for å gjøre det attraktivt å søke seg til stillinger der det trengs folk. Kirken mangler ikke penger, den mangler ansatte. Vi støtter derfor kampen for gode lønns- og arbeidsvilkår i kirken, sier Sigve Bolstad.

Les mer om streiken i kirken hos Unio