Tilstede under Sykkel-VM

Roar Fosse 1

Politiets Fellesforbund har jobbet hardt og lenge for at vilkårene for mannskapene som er beordret til Sykkel-VM er best mulig, men har ikke blitt møtt i kravene til Politidirektoratet. Forbundet er tilstede for medlemmene under Sykkel-VM.

Et betydelig antall av Politiets Fellesforbunds medlemmer er nå på vei til Bergen for å ivareta sikkerheten under tidenes største sommeridrettsarrangement arrangert på norsk jord, Sykkel-VM. Det har vært viktig for Politiets Fellesforbund å få på plass gode vilkår for mannskapene som skal jobbe i Bergen under det 14 dager lange arrangementet.

Fikk ikke på plass en særavtale

Forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse, er skuffet over at man ikke har fått på plass en avtale hos Politidirektoratet.

– Vi har jobbet hardt og lenge for å få på plass en særavtale som sikrer en økonomisk kompensasjon for den merbelastningen det medfører å bli beordret til Bergen over en såpass lang periode. Det har vi ikke lykkes med. Det foreligger nå en tvist på det, og den saken vil bli fulgt opp etter hovedtariffavtalens bestemmelse, sier Fosse.

Bekymret for arbeidsbelastningen

Politiets Fellesforbund er også bekymret for at arbeidsbelastningen på medlemmene skal bli for høy under arrangementet, som vil kreve en del planlagt overtid og skal passe inn med 151 arbeidsplaner. Det er viktig at det tas hensyn til arbeidsbelastningen i forkant og etterkant av arrangementet.

– I tillegg har vi hatt et sterkt fokus på drøfting av arbeidsplaner, og det handler rett og slett om den belastningen medlemmene våre og de ansatte blir utsatt for under et så stort arrangement med et så stort operativt behov. Vi er opptatt av at arbeidsbelastningen skal være i tråd med lov og avtaleverk, og at vernet rundt medlemmene i forbindelse med avviklingen av Sykkel-VM er av en sånn karakter at det er forsvarlig, sier Fosse.

Transport av utstyr er reisetid

Et annet element som har vært viktig for Politiets Fellesforbund er reisetid. Dette er en tematikk forbundet jobber mye med, og som også er viktig i forbindelse med dette arrangementet.

– Transport av materiell og utstyr til Bergen krever mye kapasitet og tid. Vi er opptatt av å signalisere at transporten dette må skje i arbeidstiden. Hvis det skjer utenfor arbeidstiden, så har man svekket vern i forhold til yrkesskader og forsikring og disse forholdene. Det er uheldig, sier Fosse.

Trygg på at medlemmene gjør en god jobb

På tross av dårligere vilkår enn hva forbundet ønsket er Fosse sikker på at medlemmene kommer til å gjøre en god jobb i Bergen.

– Vi er sikker på at våre medlemmer kommer til å sikre et godt og trygt Sykkel-VM. Det er ikke publikum og det er ikke arrangøren av Sykkel-VM som er vår avtalemotpart her, dette er et forhold mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet. Under Sykkel-VM er jeg helt sikker på at våre mannskaper kommer til å ha et sterkt publikumsfokus for å sikre et godt og trygt arrangement, sier forhandlingssjefen.

Er på plass for medlemmene i Bergen

For å sikre at medlemmene blir godt ivaretatt er Politiets Fellesforbund til stedet i Bergen under avviklingen av Sykkel-VM.

– Under Sykkel-VM kommer våre tillitsvalgte til å være på plass i Bergen. Ta kontakt med oss hvis det er noe vi kan hjelpe med. Vi er her for dere, sier Fosse til medlemmene.

Her finner du Politiets Fellesforbund under Sykkel-VM:

Lagskontoret
PF Vest har sitt lagskontor plassert på Bergen sentrum politistasjon, i 7. etg i oppgang B. Lagskontoret blir bemannet under hele Sykkel-VM foruten når vi er rundt for å treffe eller bistå medlemmer på steder hvor dere bor eller jobber.

Kontakt
Kjetil Rekdal, Lokallagsleder PF Vest
tlf: 97 58 41 31, e-post: kjetil.rekdal@politiet.no

Ørjan Hjortland, Nestleder PF Vest
tlf: 99 48 95 05, e-post: orjan.hjortland@politiet.no

Lagskontoret
Tlf: 55 55 68 36 / 55 55 64 03

Roar Fosse 4
Politiets Fellesforbund er tilstede under Sykkel-VM