Topptung første dag på årets lederkongress

Arbeidstidseminar2018

På første dag av årets arrangement ble kongressen gjestet av toppledelsen i norsk politi- og justissektor.

Forbundsleder Sigve Bolstad åpnet årets lederkongress med en statusrapport om hvilken tid man står i som fagforening, og hvilke utfordringer man møter både ute i politidistriktene og sentral i det manglende samarbeidet med Politidirektoratet.

– Samarbeidsklima er alt for dårlig når det nesten er slik at man møtes oftere i arbeidsretten enn i forhandlingsmøter, sa Bolstad.

Nærpolitireformen må få tid til å virke

Assisterende politidirektør, Håkon Skulstad, som holdt et foredrag om hvordan er situasjonen i norsk politi i dag, og hva er viktig for ledere i politiet å ha fokus på fremover.

– Nærpolitireformen er satt, men nå må den få tid til å virke - og det kommer ikke til å skje over natten, fortalte han.

Torakselbusch

Etterlyser større grad av fleksibilitet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch uttrykte blant annet bekymring for de vanskelige prioriteringene som må gjøres i de forskjellige politidistriktene når det gjelder hvilke saker og områder man skal ha mest fokus på.

– Man står i en skvis når det gjelder hvilke saker man skal prioritere, både fordi det koster penger men mest av alt fordi grundig etterforskning og føring av saker for retten koster tid, forklarte han.

Han tok til ordet for at politiet må organisere seg slik at man kan disponerer de resursene man har på en bedre måt, så de som jobber med etterforskning innen et område ikke samtidig må bruke tid og krefter på andre saker.

- Jeg forsøker å løfte opp på politisk nivå at vi får en fullmaktsbestemmelse slik at vi kan avgrense etterforskningen i noen av sakene vi møter, hvis ikke får vi ikke gjort noe med dem, slik ressurssitasjonen er i norsk politi i dag, sa han.

Justisminister Tmw

Politireformen handler om organisering, prioritering og kultur

– Når man leser om politireformen skulle man nesten tro at det var noe vi hadde funnet på for å plage de ansatte i politietaten, men slik er det altså ikke, startet Justisminister Tor-Mikkel Wara, som var siste taler ut på den første dagen av «Lederkongressen 2018».

Justisministeren kom rett fra den flomrammede kommunen Skjåk for å avslutte rekken av dagens foredrag, og brukte tid på å snakke om endringer i kriminalitetsbildet i Norge og de utfordringene som kommer til å møte i fremtiden.

– Reformen er et tilsvar på globaliseringen, og norsk politi skal bli bedre som resultat av reformen. Det skal bidra til et bedre norsk politi, sier han.