Uholdbar arbeidssituasjon i norsk politi

Sigve Bolstad #05

Forbundsleder Sigve Bolstad slo torsdag alarm på TV 2 Nyhetene om at situasjonen i norsk politi nå er så prekær at de ansatte ikke får gjort jobben sin på en så god måte som de ønsker og at arbeidssituasjonen er svært tøff.

– Vi får dessverre tilbakemeldinger på at det er flere og flere som gråter på jobb. De føler rett og slett at de ikke får gjort den jobben som de er satt til å gjøre på grunn av rammevilkårene. Det er ikke sånn at norsk politi er redd for å gå på jobb, men i noen gitte situasjoner, på grunn av at man føler seg underlegen, så har vi fått tilbakemelding på at de faktisk har følt seg redd der og da, sa Bolstad til TV2 Nyhetene.

De ansatte står i spagaten

Han er tydelig på at det nå er en dyp frustrasjon i etaten, som følge av manglende ressurser. Dette fikk også støtte av lokallagsleder i Sør-Øst, Jon Torp og lokallagsleder i Nordland, Marina Sørgård.

– Det er patruljer som melder ifra ute om at de må reise fra et oppdrag før de egentlig er ferdig fordi det er et nytt oppdrag som haster enda mer som må tas, sa Torp til TV 2-Nyhetene.

Sørgård fulgte opp med:

– De føler at de løper fra det ene oppdraget til det andre. De står i spagaten hele tida.

Torp beskrev en arbeidssituasjon som for mange ansatte er svært vanskelig.

– På operasjonssentralen går folk hjem med hodepine. De har ikke fått spist matpakka si, ja, de har kanskje ikke fått lov til å gå på do engang fordi det er så mange telefoner i kø som de ikke rekker å besvare.

Lover bedring i 2020

Justisminister Jøran Kallmyr sa torsdag i stortinget at han er enig med de som sier at politireformen ikke har fungert slik den skal. Nå lover han mer politi i gatene, noe som er helt nødvendig.

TV2s reporter spurte justisministeren «Hvordan kan du leve med en sånn situasjon. At de ansatte i politiet er så fortvilet at de gråter?»

– Det er nettopp derfor vi må ha mer politifolk i Norge. Det er derfor vi kommer med den reelle styrkingen på 350 millioner som er budsjettforslaget i 2020, svarte Kallmyr.

Pengene strekker ikke til

Bolstad er tydelig på at til tross for at det aldri har blitt bevilget mer penger til norsk politi er det ikke nok.

– Men norsk politi har jo aldri fått så mye penger som de får nå, sa reporter Kadafi Zaman til Bolstad.

– Det er helt korrekt, og rett skal være rett. Problemet er bare at det går ut langt mer penger enn det som kommer inn. Vi ser at det strammes inn på de fleste områdene, slik at hvis du summerer dette opp, og legger til investeringer med nasjonalt beredskapssenter, objektsikring og behov for investeringer knytta til blant annet kjøretøy, så går det langt mer penger ut enn det som kommer inn. Og det er det spriket som vi begynner å kjenne veldig på nå, svarte Bolstad.