Unio krever at lønnsgapet reduseres

Img 7615

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Last ned: Unio Stat Endelig Krav 1 2018

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017. 

– Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad.

Krever reallønnsvekst

Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling. Unio krever reallønnsvekst.

– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen, presiserer Petter Aaslestad.

Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24:00.