Vant frem i Statens lønnsutvalg

Sigve Bolstad #10

Et enstemmig utvalg gav i dag Politiets Fellesforbund medhold i tvistesaken med Politidirektoratet.

Dette er den tredje saken som omhandler lønnsutjevning Politiets Fellesforbund har tatt til Statens lønnsutvalg, og den andre saken vi vinner.

Kjennelsen viser at staten tar arbeidsgiverrollen på alvor

– Det er spesielt gledelig å se at kjennelsen er enstemmig, noe som for oss er et uttrykk for at staten tar på alvor sin arbeidsgiverrolle, og har et ryddig og bevisst forhold til bestemmelser partene har fremforhandlet, i dette tilfellet Hovedtariffavtalens 2.5.3 1c, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund vil fortsette å rette fokus på på at bestemmelsen skal brukes der vilkårene foreligger, og håper å finne konstruktive måter å få det til på sammen med arbeidsgiver.

Les mer: Kjennelse i Statens lønnsutvalg, Sak 11-17 (11.09.2017)