Varsel om masseoppsigelser i Politiets Utlendingsenhet

Dsc 3614

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund er opptatt av å sikre medlemmene i Politiets Utlendingsenhet mest mulig forutsigbarhet og trygghet i en krevende situasjon.

Omstilling og nedbemanning har blitt daglig kost i offentlig sektor. Men aldri før har det blitt varslet om så store oppsigelser i politi- og lensmannsetaten, som det som nå skal skje i Politiets utlendingsenhet.

Vil sikre god prosess

Nedbemanningen er varslet over tid, men at man må gå til oppsigelser av så mange ansatte både tidligere og raskere enn forventet skaper mange reaksjoner.

– Politiets Fellesforbund er først og fremst opptatt av å sikre en riktig prosess for våre berørte medlemmer. Gjennom en god prosess skal våre medlemmer få mest mulig forutsigbarhet og trygghet i en svært vanskelig og krevende situasjon, sier forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, Anna Sollien.

Medlemmene i fokus

Lokallagsleder i Politiets Utlendingsenhet, Sverre Monsen oppfordrer alle medlemmer til å følge med på informasjonen som legges ut på politiets intranett Kilden.

– Denne informasjonen er kvalitetssikret med oss. Vi ønsker å ivareta våre medlemmer på en best mulig måte, medlemmene er vårt viktigste fokus nå. I slike krevende stunder oppstår det mange rykter som kan føre til unødig energilekkasje - dette må vi unngå, sier Monsen.

Politidirektoratet har det overordnede ansvaret

Som medlem skal du vite hva som skjer, hvordan og når ting skjer, hvilke rettigheter du har og virkemidler du kan få i denne situasjonen. Kort sagt vil Politiets Fellesforbund bistå med mest mulig informasjon og sikre en god prosess.

Politiets Fellesforbund mener at Politidirektoratet har et overordnet ansvar for denne alvorlige situasjonen, og vil være tett på lokalt og sentralt for å sikre dette.

Sverre Monsen 2

Sverre Monsen

Lokallagsleder PFPU