Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

Verneombudsprisen Vi Trenger Ditt Forslag Til Kandidat

For andre gang deles Unios verneombudspris ut på Verneombudskonferansen.

Med prisen ønsker Unio å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i en virksomhet, og prisen deles ut til et verneombud som har gjort en spesiell innsats i rollen som verneombud.

I 2017 gikk prisen til hovedverneombud Kjell Ivar Sletten i Vest politidistrikt for hans arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet i en krevende tid for politidistriktet.

Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud som er valgt med hjemmel i arbeidsmiljøloven kan nomineres som kandidater.

Godt begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no senest 10. september.

Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.