– Vi er svært fornøyd, men langt fra ferdig

Roar Fosse 3

I tillegg til et reelt lønnsløft som bidrar til kjøpekraftsutvikling for alle, fjernet vi under forhandlingene de to nederste alternativene i lønnrammene, noe som treffer de lavest lønnede.

– Vi har fortsatt mye ugjort når det gjelder lønnsnivåene i Politi- og lensmannsetaten, og vi jobber med dette hver eneste dag, men det er gledelig når vi kan sørge for et løft hos de lavest lønte medlemmene våre, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse.

Medlemmene i Politiets Fellesforbund fikk en 2,8 prosent lønnsøkning med en fordeling mellom generelle tillegg og lokale avsetninger. Dette er en del av lønnsveksten i samfunnet på bakgrunn av frontfaget.

I tillegg ble det kjempet gjennom en endring i lønnsrammene som vil treffe de som vært lavt innplassert lønnsmessig. Dette kommer i tillegg til den generelle lønnsøkningen som et lavtlønnstillegg.

Fjernet to lønnsalternativ

Endringen i lønnsrammene etter årets lønnsoppgjør er at man fjerner alternativ 1 og alternativ 2. Det betyr at alle som har vært plassert innenfor disse alternativene automatisk rykker opp til alternativ 3.

– Dette betyr at man vil gå opp i lønnstrinn, altså få en lønnsøkning, og at det kommer i tillegg til de generelle tilleggene og det man eventuelt fårut av lokale lønnsforhandlinger, forklarer Fosse.

Økning i pensjonsgivende lønnsandel

Politiets Fellesforbund er også svært tilfreds med at vi klarte å øke andelen av de variable tilleggene (kvelds-, natt-, og helgetillegg, mm.) som er pensjonsgivende fra 56 000 kroner til 66 000 kroner, men er på langt nær ferdig med dette arbeidet.

– Vårt prinsipielle standpunkt er at all lønn skal være pensjonsgivende, så selv om vi er fornøyd med økningen vi har jobbet frem så er det kun et delmål på veien, sier Fosse.