– Vi har kommet et stykke, men det er fortsatt en lang vei å gå

Fagdag Varsling

Politiets Fellesforbund arrangerte fagdag der tema var varsling i Politi- og lensmannsetaten.

– Vi har kommet et stykke, men det er fortsatt en lang vei å gå i håndtering av varslingssaker og ivareta de involverte, sa hovedverneombud i Politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, til de tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund som deltok på fagdag om varsling.

Det har kommet flere varsler den siste tiden, og varsling og varslervern har vært mye debattert både i og utenfor Politi- og lensmannsetaten.

Justis- og beredskapsdepartementet etablert i mars i fjor et varslingsmottak for hele justis- og beredskapssektoren, med det formål å legge til rette for at ansatte skulle kunne varsle om kritikkverdige forhold.

Les mer: Felles varslingskanal for justis- og beredskapssektoren

Formålet med fagdagen var faglig påfyll for de tillitvalgte om varslingsrutiner, arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende varsling, og et fora der de tillitsvalgte i forbundet kune dele erfaringer.

Vedtak om varsling står uendret

Selv om det har blitt gjort grep for styrke de ansatte i etatens mulighet til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er man et godt stykke unna et varslingsvern som er godt nok.

– Slik situasjonen er per nå, der det viser seg at belastningen på den som varsler er såpass stort, vil ikke vi som fagforening anbefale våre medlemmer å varsle, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Samtidig påpeker han at skulle et medlem ønske å varsle om kritikkverdige forhold så vil forbundet stille opp, og at de som har valgt å varsle skal ha honnør for det.

Dette er Politiets Fellesforbund sine vedtak vedrørende varsling:

  1. PF skal jobbe for et bedre system som ivaretar varsleren og de involverte parter på en god
    måte og i henhold til lovens intensjon.
  2. PF skal jobbe for at det blir nedsatt en offentlig kommisjon som vurderer helheten og
    samspillet blant de involverte i Hordalandssakene, med mål om læring og utvikling.
  3. PF skal fremme en opprettelse av et varslingsombud.
  4. PF skal fremme en opprettelse av en egen varslingsdomstol.

Med bakgrunn i erfaringer etter 2015 vedtok Forbundsstyret i mars 2016 følgende:

«Erfaringene totalt sett fra varslingssaker i politiet frem til nå, gjør det ikke tilrådelig for oss som organisasjon å anbefale våre medlemmer om å varsle om kritikkverdige forhold i etaten».

Med bakgrunn i en varslingssak i vest vedtok Forbundsstyret følgende:

«PF krever at et nøytralt og bredt sammensatt offentlig utvalg utenfor politi og påtalemyndighet vurderer narkotikavarselet i Vest pd., herunder avklarer en avklaring av grensesnittet for handlingsplikten versus styringsretten».