Deltok på 1.mai-markering før første gang på mange år

– Vi må kjempe for et anstendig arbeidsliv

Sigve 1.mai

Forbundsleder Sigve Bolstad og Politiets Fellesforbund på 1.mai-markering på Youngstorget i Oslo.

Politiets Fellesforbund deltok i dag på 1.mai-markeringen på Youngstorget i Oslo. Forbundet har ikke hatt som tradisjon å delta på arrangement denne dagen.

Forbundsleder Sigve Bolstad mener det er viktigere enn noen gang å bruke arbeidernes dag aktivt.

– Dette er jo arbeidstakernes dag, og det er på tide av vi markerer skikkelig det som nå skjer i arbeidslivet. På landsmøtet vårt så hadde vi jo parolen med et anstendig arbeidsliv, og det vi ser er at det er stadig angrep på opparbeidede rettigheter, på medbestemmelse og det vi har på fanen vår nå; et anstendig arbeidsliv, sier Bolstad.

Må kjempe for gode arbeidsforhold

1.mai er arbeidernes dag, og dagen da det er et hovedfokus på arbeidstakers rettigheter. Vi har gode arbeidsforhold her i landet, og det må vi kjempe for at vi fortsatt skal ha.
– Så det å vise solidaritet og delta her, viser den styrken som skal ligge i fagbevegelsen, sier Bolstad.

Sett seg lei på angrep på arbeidsrettighetene

Forbundslederen har sett seg lei på angrepet på allerede opparbeidede arbeidsrettigheter i Politi- og lensmannsetaten. Forbundet hadde valg parolen «Et anstendig arbeidsliv. Mine arbeidsrettigheter – din trygghet» for sin første offisielle 1.mai-markering.

– Det vi ser er at styringsretten til arbeidsgiver er på stadig fremmarsj. Og arbeidstakerne får mindre medbestemmelse og mindre man skulle ha sagt. Nok er nok, og derfor så setter vi ned foten, og det markerer vi blant annet med å stille her i dag, sier Bolstad.