Vil ha ubevæpnet politi

Bevaepning Pistol

– Politiets Fellesforbund synes det er beklagelig at Politidirektoratet vil fortsette å ha et ubevæpnet politi, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politidirektoratet leverte i dag sitt høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet. Direktoratet foreslår to endringer: områdebevæpning og lavere terskel for oppdragsbevæpning.

– Det er et skritt i riktig retning og vi ser at Politidirektoratet erkjenner at det faktisk er et behov. Men Politiets Fellesforbund ønsker generell bevæpning av politiet i hele landet. Vi vet aldri hvor det skjer en akutt hendelse og hvor behovet for våpen oppstår. Folket i Norge skal ha lik beskyttelse, sier Bolstad.

Han avviser argumentet om at generell bevæpning automatisk fører til unødvendig skytevåpenbruk.

– Statistikk viser at politiet faktisk trakk våpen sjeldnere i perioden med generell bevæpning fra 2014 til 2016 enn hva politiet har gjort hittil i år, sier forbundslederen.

PST, som ønsker generell bevæpning, påpeker blant annet i sitt høringssvar at trenden er angrep mot ubeskyttet mål.

– Det vi frykter med områdebevæpning er at terrorister og andre kriminelle vil oppsøke andre mål som er ubevæpnet, sier Sigve Bolstad.

Kritisk til bevæpningsutvalget

Politiets Fellesforbund leverte sitt høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet i begynnelsen av november. Der retter forbundet kritikk mot arbeidet som ble lagt ned av bevæpningsutvalget.

– Vi er skuffet over rapporten bevæpningsutvalget har levert, og mener rapporten ikke svarer opp mandatet i forhold til å evaluere perioden med permanent bevæpning. Rapporten evaluerer heller ikke ordningen med fremskutt lagring av skytevåpen. Når ingen av disse faktorene er vurdert skikkelig, finnes det heller ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi anbefalinger om andre bevæpningsordninger, sier forbundslederen.

Han påpeker at generell bevæpning er viktig både for befolkningens sikkerhet og egensikkerheten til norsk politi.

– Vi er opptatt av at våre dyktige tjenestemenn- og kvinner må ha de nødvendig verktøy tilgjengelig for å løse samfunnsoppdraget. Kravene til responstid i dramatiske situasjoner gjør behovet for bevæpning mer permanent. Sekunder og minutter «er lik» liv. Skjer det en terrorhendelse i Norge, så vil ikke responstiden kunne være tilstrekkelig. Utviklingen viser at bevæpnet gatepoliti evner å skadebegrense og stanse gjerningspersoner før de dreper flere, sier Bolstad.