Uttalelse om bruk av flyselskaper i Politiets Fellesforbund:

Vil ikke benytte flyselskaper med holdninger i strid med den nordiske modellen

Sigve Bolstad #05

Politiets Fellesforbund vil i sin drift ikke benytte flyselskaper som aktivt og tydelig tilkjennegir holdninger som er i strid med den nordiske modellen og det organiserte arbeidslivet som grunnlag for utvikling. Det har forbundsstyret vedtatt.

Politiets Fellesforbund har tradisjonelt ingen uttalt holdning eller vedtak knyttet til hvilke transportselskaper som benyttes til reiser i Politiets Fellesforbunds regi. Reiser foregår etter standardformuleringen «på billigste måte».

I det siste har flyselskaper, som ser muligheter i et marked i endring, kommet på banen med ønske om å etablere ruter for innenlandsflyging i Norge.

Et navngitt flyselskaps øverste ledelse har i mediene uttalt at de har et konkurransefortrinn ved at de ikke har og ikke ønsker fagorganisering, og på den måten kan levere et bedre og billigere tilbud til sine kunder.

– Disse uttalelsene er ikke i tråd med den samfunnsmodellen Politiets Fellesforbund er opptatt av, med sterk medbestemmelse og partssamarbeid for utvikling av arbeidslivet. Bedriftsledere som ikke bare anerkjenner uorganiserte, men som aktivt er imot fagorganisering og et organisert arbeidsliv av bedriftsøkonomiske årsaker, forfekter verdier som ikke er forenlige med våre verdier, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Uttalelse fra forbundsstyret

Med bakgrunn i dette har forbundsstyret vedtatt følgende uttalelse:

«Politiets Fellesforbund benytter i driften av vårt forbund en del flyreiser. Behovet er begrunnet i både kursvirksomhet, fagsamlinger, politiske samlinger og pendlervirksomhet for noen av våre tillitsvalgte. Vi er et landsomfattende forbund som har tillitsvalgte og medlemmer i hele landet.

Politiets Fellesforbund vil i sin drift ikke benytte flyselskaper som aktivt og tydelig tilkjennegir holdninger som er i strid med den nordiske modellen og det organiserte arbeidslivet som grunnlag for utvikling.»