Vil sikre pensjonen for de med særaldersgrense

Sigve Bolstad #09

– Vi ønsker at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon må sikre pensjonen for ansatte som har særaldersgrense i offentlig sektor, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Det er nå sendt ut en felles uttalelse til Unio, LO og YS vedrørende offentlig tjenestepensjon og særaldersgrensene i offentlig sektor. Politiets Fellesforbund står bak uttalelsen sammen med Det norske maskinistforbund, Norsk Brannmannsforum, Delta og Fagforbundet.

I brevet står det følgende:

«Vi ønsker med dette å sende et signal om at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon må sikre pensjonen for ansatte som har særaldersgrense i offentlig sektor.

Opprettelsen av særaldersgrensene ble i sin tid etablert som følge av en grundig behovskartlegging, og er ikke tilfeldige. Vi er opptatt av at ordningen ikke skal svekkes på sviktende grunnlag.»

Les hele brevet: Felles uttalelse om offentlig tjenestepensjon og særaldersgrensene i offentlig sektor