Vil stanse drøftingene rundt lederstillinger

Sigve Bolstad #13

Foto: Torkjell Trædal

Prosessene rundt drøftingen av utlysninger og omgjøring av lederstillinger i landets politidistrikter og særorgan er svært uryddige. Nå ber Politiets Fellesforbund om at drøftingene stanses.

– Denne prosessen er preget av så mange usikkerhetsmomenter. Politiets Fellesforbund mener det ikke er tilrådelig å drøfte disse stillingene slik som situasjonen er nå. Vi ber derfor politidistriktene og særorganene om at disse drøftingene stoppes inntil videre, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Han mener flere forhold må på plass før drøftingene kan fortsette.

– Politiets Fellesforbund har ved en rekke tilfeller meldt inn saker til arbeidsgiver sentralt og lokalt som vi mener ikke er i tråd med god medbestemmelse. I tillegg er vi uenige i prosesser som har vært ført knyttet til ovennevnte sak. Nå har vi kommet til et punkt der det er et behov for å gå til konkrete tiltak, avslutter Bolstad.