– Yrkesskadesaken har topp prioritet fra forbundets side

Ledere For Ip Trening Motte Pa Gardermoen For A Diskutere Yrkesskadesaken

Ledere for IP-trening i politi- og lensmannsetaten møtte på Gardermoen for å diskutere yrkesskadesaken

Fredag 14. juni inviterte Politiets Fellesforbund samtlige ledere for Innsatspersonell-instruktørving i politidistrikt- og særorgan til et møte på Radison Blu Airport på Gardermoen.

Flere Trygderattsavgjørelser viser at politiansatte som blir skadet under IP-trening ikke får skadene godkjent som yrkesskader.

– Bakgrunnen for møtet er at Politiets Fellesforbund arbeider for en lovendring som styrker politiansattes rett til skadeerstatning ved yrkesskader, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Viktig sak for forbundet

Fra Politiets Fellesforbund stilte forbundsleder Sigve Bolstad og arbeidsgruppen ved forbundssekretær Linda Verdal, jurist i PF Gry Berger, Hovedverneombudet for politi - og lensmannsetaten Audun Buseth og leder PF-Trøndelag Vidar Johnsen. I tillegg møtte ekstern advokat Svein Sjøgren.

– Saken har topp prioritet fra forbundets side, og for oss er det viktig å lytte til råd fra fagmiljøene, og oppnå en felles forståelse for problemstillingen. Hensikten med møtet var å informere om dagens rettstilstand, arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan forbundet arbeider politisk får å få en lovendring på plass, sier Bolstad.