Landsmøte 2022:

– Politiet er viktigere enn noen gang

Mehllandsmote2022

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl holdt innlegg under landsmøtet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gjestet landsmøtet til Politiets Fellesforbund tirsdag ettermiddag. Hun la vekt på at både Norge, Europa og verden er i en krevende situasjon, og hun var krystallklar da hun utbrøt: – Politiet er viktigere enn noen gang!

Justis- og beredskapsministeren trakk i sin tale de store linjene og redegjorde både for det siste årets mange hendelser – både nasjonalt og internasjonalt – og understreket at Norge nå er i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon enn for bare ett år siden:

– Vi har sett et økt samarbeid mellom forsvar og politi. Vi har sett en opptrapping av vakthold, og det har vært droneaktivitet som har lagt beslag på politiressurser. Videre har Norge i 2022 mottatt et i moderne tid rekordstort antall asylsøkere, og der har politiet gjort en kjempejobb. Jeg er veldig takknemlig for den jobben som politiet har gjort, sa Emilie Enger Mehl.

Når krise er den nye hverdagen

Politiets Fellesforbunds medlemmer har i mange år følt på kroppen at man går fra krise til krise. Denne virkelighetsforståelsen har også nådd justis- og beredskapsministeren:

– Krise til krise er den nye hverdagen. Politiet har måttet vise omstillingsevne, og det har etaten virkelig klart. Jeg vil påstå at politiet er viktigere enn noen gang. Jeg vil passe på å rette en stor takk til alle dem som har måttet yte skippertak i en eller annen form den siste tiden, men jeg vil også takke dem som hele tiden er der også i hverdagen, sa Emilie Enger Mehl.

Tillit i verdenstoppen

Justis- og beredskapsministeren la vekt på at norsk politi nyter stor tillit. Og hun mener at god utdannelse og yrkesstolthet er viktige faktorer for at politiet står så sterkt i Norge.

– Norsk politi er i verdenstoppen når det gjelder tillit!

Emilie Enger Mehl kom også innom spørsmålet om midlertidig eller generell bevæpning av politiet:

– Jeg satte ned maktmiddelutvalget på vårparten i år og fikk rapporten fra utvalget overrakt i forrige uke. Der var et flertall i utvalget for generell bevæpning. Den rapporten skal etter hvert ut på høring, og da regner jeg med at Politiets Fellesforbund vil komme med en tydelig tilbakemelding. For øvrig er min ambisjon å styrke grunnberedskapen i politiet, og regjeringen ønsker å følge opp Hurdalsplattformens ambisjon om flere tjenestesteder og en styrket bemanning både i by og distrikt. Jeg vil takke for at jeg ble invitert til landsmøtet, sa justis- og beredskapsministeren.

Hør mer fra justisminister Emilie Enger Mehl i dette intervjuet:

Emilie Enger Mehl 00 00 00 00 Still002
Se intervju