Høring om lovforslaget om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense

Sigve foran stortinget statsbudsjettet 2021 2

Forbundsleder Sigve Bolstad deltar i dag i høring i Stortinget om lovforslaget om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrenser, sammen med Unio, Norsk Sykepleierforbund og Det norske maskinistforbund. Følg høringen fra kl. 12.15 (Politiets Fellesforbund holder innlegg ca. kl. 12.42).

Det er Stortingets arbeids- og sosialkomité som holder videokonferansehøring om proposisjon 138 L (2020-2021) Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense).

Her er punktene Bolstad vil belyse i høringen:

  • I norsk arbeidsliv er det lange tradisjoner for at partene i fellesskap, gjennom forhandlinger, finner de beste løsningene. Både for felleskapet og de ansatte. Å gå lovveien når man ikke får gjennomslag i forhandlinger, er en lite ærefull vei. Det viser manglende respekt for partene og hvordan man normalt sett etablerer og avvikler vilkår i arbeidslivet vårt.
  • La det ikke være noen tvil: Forslaget innebærer at alle særaldersgrenser avvikles. En aldersgrense uten pliktig avgang er ingen aldersgrense. Det forstår alle, og Regjeringens forsøk på å hevde noe annet er bare en tilsløring av realiteten. Det er skuffende. Vi forventer en ærlig argumentasjon fra arbeidsgiversiden. Dersom Regjeringen virkelig er opptatt av at alle som ønsker å arbeide lenger skal få mulighet til det, gir dagens lov full anledning til dette. Problemet er ikke manglende lovgivning, men at arbeidsgiver nekter de som har ønsket det å jobbe utover særaldersgrensen. Det vet også Regjeringen.
  • De som vil tape på dette lovforslaget er alle de som ikke er fysisk og psykisk skikket til å jobbe etter oppfylt særaldersgrensenivå. Forpliktelsen til å ivareta disse vil bli sterkt svekket.
  • Regjeringens forslag om å avvikle særaldersgrensen er ikke begrunnet i hensynet til de 200 tusen ansatte i offentlig sektor som har særaldersgrense. Å fremstille dette som en «vinn vinn»-situasjon og en ubetinget fordel for de ansatte er både fornærmende og provoserende for hundretusenvis av ansatte i offentlig sektor.
  • Regjeringen bryter med dette den avtalen partene inngikk i 2018. Det er alvorlig. Enda mer alvorlig er det at Regjeringen også bryter med flere tiårs praksis for samarbeid og inkludering i prosesser som endrer viktige deler av arbeids- og velferdslovgivningen i Norge. Det er dramatisk og kan få store konsekvenser langt utover det denne saken gjelder.
  • Politiets Fellesforbund er ikke innbitte motstandere av endringer i aldersgrenselovgivningen. Vi er villige til å se på både økonomiske pensjonsvilkår, tidspunkt for særaldersgrenser og hvem som skal ha særaldersgrenser. Men det må skje i en samlet prosess der partene har en nøkkelrolle.
  • For øvrig støtter Politiets Fellesforbund opp om Unios høringssvar. Vi ber innstendig om at komiteen sender saken tilbake til forhandlingsbordet.

Du kan se høringen på Stortingets nettsider – høringen starter kl. 12.15 og Politiets Fellesforbund holder innlegg ca. kl. 12.42