I budsjettmøter på Stortinget

Img 5531

Politiets Fellesforbund har denne uka vært i budsjettmøter med både Høyre, Frp og Senterpartiet på Stortinget. – Jeg håper og tror at vi får en påplussing i budsjettet, sier Sigve Bolstad.

Møtene på Stortinget, hvor også PF Studentenes nyvalgte leder var med, er en del av arbeidet opp mot det endelige budsjettforslaget for 2019 som skal være ferdigstilt i desember.

Må gjøre noe for etterforskerne

For Politiets Fellesforbunds del er det svært viktig å få mer penger for å få politistudentene ut i jobb når de er ferdigutdannet, samt et etterforskningsløft som vil bety høyere lønn for etterforskere som vil gjøre det mer attraktivt både å bli og forbli i yrket.

Høyres Guro Angell Gimse synes Politiets Fellesforbunds innspill var viktige.

– Det var bra i dagens møte at Politiets Fellesforbund fokuserte på de to punktene om studenter og etterforskningsløftet. Noe må skje videre når det gjelder etterforskning, sier Angell Gimse videre. Rekruttering og kompetanse på dette området har også tidligere vært registrert som utfordrende. Jeg håper at vi finner gode løsninger for å fullende etterforskningsløftet, avrunder Angell Gimse.

Ikke i mål med budsjettet

Politiets Fellesforbund har gått hardt ut og kalt budsjettet en nedbemanning av politiet og en provokasjon. Med et overforbruk på over 200 millioner per 31. august 2018 vil budsjettforslaget som ble lagt frem i oktober bety at politiet må spare inn penger, og den eneste reelle måten det kan gjøres på i etaten er færre ansatte. Men Frps Himanshu Gulati er ikke enig i denne beskrivelsen av budsjettforslaget.

– Dette er tidenes største justisbudsjett, poengterer Gulati. Vi er på ingen måte i mål med alle de ambisjonene, som vi har for politi-Norge. Men jeg skal love at vi, i justiskomiteen, kommer til å jobbe for enda flere forbedringer, sier Gulati videre.

Optimistisk forbundsleder

Forbundsleder Sigve Bolstad var fornøyd og optimistisk etter møtet, og har troen på en påplussing i det endelige budsjettet.

– Dialogen i møtet var god. Vi fikk frem våre to hovedbudskap på en god måte: studentene skal sikres jobb etter endte studier, og vi skal få på plass etterforskningsløftet, understreker Bolstad. Vi håper å kunne sitte igjen med det samme som i fjor, nemlig at det påplusses i det kommende budsjettforslaget.

Møtte også Senterpartiet

Politiets Fellesforbund møtte også Jenny Klinge fra Senterpartiet denne uka. Klinge er opptatt av om det faktisk har blitt flere politipatruljer ute der folk bor og oppholder seg, og delte blant annet Politiets Fellesforbunds bekymring for politistudentene som ikke får jobb etter endte studier.


Img 5503