Oppretter ikke egen pensjonsordning

Per Erik Ommundsen 01

Politiets Fellesforbund oppretter ikke egen pensjonsspareordning for sine medlemmer, men vil heller jobbe videre med å videreutvikle de merkantile avtalene.

– Det har lenge vært et stort ønske hos våre medlemmer at vi skulle opprette PF Pensjon, en egen pensjonsspareordning. Etter en grundig utredning har vi nå konkludert med at det er svært lite sannsynlig at vi vil kunne tilby medlemmene bedre produkter enn de som allerede finnes i markedet, sier generalsekretær Per Erik Ommundsen.

Han har ledet styringsgruppen som har jobbet med PF Pensjonssparing siden februar i år. Styringsgruppen har fått god bistand av et advokatfirma som har pensjon som sitt spesialfelt.

– Advokatfirmaet mener at IPS for mange av Politiets Fellesforbunds medlemmer ikke vil være den mest gunstige spareformen sammenlignet med andre sparealternativer, som for eksempel sparing gjennom nedbetaling av gjeld. Sparing til pensjon er viktig – også for våre medlemmer – men, hvor mye man bør spare og på hvilken måte man bør spare kan variere mye fra person til person, sier Ommundsen.

Økt fokus på de merkantile avtalene

På bakgrunn av denne utredningen vedtok forbundsstyret på sitt møte tidligere i mai at Politiets Fellesforbund ikke skal opprette en egen pensjonsspareordning for sine medlemmer.

– Vi skal nå jobbe videre med å utvikle de merkantile avtalene som vi har og så skal vi benytte vår forhandlingsmakt innenfor pensjonsspareprodukter. Vi skal også jobbe videre med å kunne tilby god informasjon og rådgivning av privat økonomisk og privatrettslig karakter til våre medlemmer, avslutter generalsekretæren.