Pensjonsforhandlingene gjenopptas

Forhandlingene gjenopptas

Fra venstre: Lill Sverresdatter Larsen (leder av Sykepleierforbundet), Ragnhild Lied (Unio) og Unn Alma Skatvold (leder av Politiets Fellesforbund)

I dag gjenopptas forhandlingene om ny avtale om alderspensjon til offentlig ansatte med særaldersgrenser.

Forhandlingene om hvilke pensjonsregler som skal gjelde for de med særaldersgrenser har pågått siden 30. mai og hadde frist til å komme til enighet 1. juli. Da forhandlingene ikke førte frem ble det besluttet at de skulle gjenopptas etter sommeren. I dag er partene samlet igjen.

Det er Unio som forhandler om pensjonsreglene på vegne av Politiets Fellesforbund.

– Dette er viktige forhandlinger og av avgjørende betydning for mange av medlemmene våre, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Hun understreker at forbundet er opptatt av at medlemmene skal få en livsvarig pensjon som er rettferdig sammenlignet med ansatte uten særaldersgrenser, samtidig som man må ta innover seg at reglene om særaldersgrenser og særalderspensjon må endre seg som følge av samfunnsutviklingen.