Seier i Statens lønnsutvalg

Seier I Statens Lonnsutvalg

Et enstemmig utvalg gav Politiets Fellesforbund medhold etter at PF Vest gikk til brudd i det lokale oppgjøret

Denne uken behandlet Statens lønnsutvalg (SLU) et brudd i lokalt oppgjør i Vest politidistrikt. Politiets Fellesforbund Vest kunne ikke skrive enighetsprotikoll fra oppgjøret, selv om de øvrige organisasjonene gjorde det.

PF Vest sin påstand var at 1. Oppgjøret sendes tilbake til delegert nivå for gjennomføring av forhandlinger på hele pottens størrelse, basert på lokal lønnspolitikk og 2. De samlede vilkår avtalt i tidligere protokoller og arbeidsavtaler kan ikke endres til ugunst for den ansatte, uten enighet mellom partene.

Et enstemmig SLU gav PF Vest medhold.

Bakgrunn for å gå til brudd

Forhandlingene etter HTA 2.5.1 i Vest politidistrikt har på flere punkter vært ført i strid med Hovedavtalens bestemmelser om gjennomføring av forhandlingene.

PF Vest mente det særlig var tre forhold som alle hver for seg var brudd på Hovedtariffavtalen og/eller allmenn avtalerett:

  1. Politiets Fellesforbund anfører at omlegging av funksjonstillegg fra lønnstrinn til kronetillegg er å sette arbeidstakere ned i lønnsvilkår og representerer et brudd på lovlig inngåtte arbeidsavtaler og protokollerte minstelønnsnivåer (MLA) samt er et brudd på etablert lønnspolitikk som ikke kan gjøres uten enighet i forhandlinger.
  2. Politiets Fellesforbund anfører at det ikke har funnet sted reelle forhandlinger i fellesmøter i Vest politidistrikt etter fremleggelse av "Tilbud 3", og at arbeidsgiver har utformet "Tilbud 4" uten at det har vært ført forhandlinger i fellesmøte jf. HTA 2.6.3 nr. 2 og uten å være i tråd med enigheten i forberedende møte.
  3. Arbeidsgiver beregner en fiktiv kostnad til fratrekk fra lokal pott på lønnsjusteringer som allerede er avtalt ved forhandlinger etter HTA 2.5.3 eller justert etter HTA 2.5.5 i tidsrommet 1/7 og 5/2 (oppstart av lokale forhandlinger). I begge tilfeller er lønnsjusteringen allerede finansiert fra budsjettet til Politimesteren. Ved å gjøre dette blir ikke den økonomiske rammen i oppgjøret benyttet, jf. HTA 2.6.3 nr. 7.

Les hele kjennelsen her.