Vurderer å bryte med LO og YS

Guro Lind 131258

Guro Elisabeth Lind er forhandlingsleder i Unio stat og leder av Forskerforbundet.

Foto: Forskerforbundet

Unio stat vurderer å bryte med LO og YS og heller inngå samarbeid med Akademikerne om en felles tariffavtale i staten. Politiets Fellesforbund er i tenkeboksen.

Guro Lind, leder av Unio stat og Forskerforbundet, uttalte tidligere denne uken til Forskerforum at hun var svært misfornøyd med resultatet i mellomoppgjøret. En av årsakene er at de lavlønte ble prioritert over de med høy utdanning. Lind mener at Unio stat har fått lite drahjelp av både LO og YS og vurderer heller nå å inngå avtale med Akademikerne.

– Det er naturlig for oss å sondere åpent frem til neste år. Ingenting er gitt. Det er mange alternativer, og vi vil bruke tiden fremover på å utrede alle mulighetene. Jeg kan garantere at vi vil snu hver stein for å få en god inngang som vil styrke utdanningsgruppen til neste år, sier Guro Elisabeth Lind til Forskerforum.

Politiets Fellesforbund, som også er en del av Unio stat, har ikke fattet noen beslutning om å avslutte samarbeidet med LO og YS.

– Vår viktigste sak som fagforening er lønn. Det er derfor helt naturlig at vi hele tiden vurderer hva våre medlemmer er best tjent med og hvor de kan få en optimal lønn og lønnsutvikling. Hos oss i Politiets Fellesforbund har vi ikke konkludert med noe ennå når det gjelder samarbeidet videre. Nå må vi først foreta en evaluering av mellomoppgjøret. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å stå best mulig rustet til neste års hovedoppgjør, sier Bolstad, som også er nestleder i Unio stat.