Månedens PFer

Forsterker båndene mellom publikum og politiet

Cecilie Røer og Munin

Beredskap er høyt prioritert i dag, men det er viktig at det ikke går på bekostning av den ordinære ordenstjenesten, mener månedens PFer, Cecilie Røer i rytterkorpset i Oslo politiet. – Det vil svekke publikums trygghetsfølelse og tilliten til politiet om vi ikke har ressurser til å ta oss av hverdagskriminaliteten.

Hva er de viktigste oppgavene til Rytterkorpset?

– Rytterkorpsets arbeidsoppgaver er mange. I tillegg til ordinær ordenspatrulje har vi mange ledsagelser av demonstrasjoner og parader. Vi deltar på leteaksjoner, har trafikkontroller, er tilstede ved små og store arrangementer og vi har mange omvisninger i stallen for barnehager og skoleklasser. Politihestene er veldig kontaktskapende. Uansett hvor man kommer fra eller hvem man er så skaper hestene positive relasjoner. Vi har en lokasjon som gjør at vi rir rett ut i områder som sliter med åpenlys rusbruk, prostitusjon og utelivsproblematikk, og dette er noe vi jobber mye opp mot. En politihest syns godt i folkemasser og vi har veldig god utsikt fra hesteryggen, sier Røer. Hun er svært stolt av jobben rytterkorpset gjør.

Også må jeg nevne at det er ingen ting som slår hestene når det gjelder å rydde vei, enten for kollegaer på oppdrag som trenger ryggen fri eller for å flytte folkemasser. Man kan gjøre det på en hyggelig og smidig måte, eller med litt mer trøkk dersom det er behov. Det er ikke noe som kan erstatte hestene der.

Hvorfor er det viktig at politiet opprettholder rytterkorpset?

– Rytterkorpset er en unik avdeling og på ingen måte umoderne. De fleste land og hovedsteder har ridende politi. Synlig og tilgjengelig politi er viktig, og der føler vi at hestene våre gir full uttelling. Det forebyggende arbeidet vi gjør er vanskelig å måle, men ikke mindre viktig av den grunn. Beredskap er høyt prioritert i dag, men det er viktig at det ikke går på bekostning av den ordinære ordenstjenesten. Det vil svekke både publikums trygghetsfølelse og tilliten til politiet om vi ikke har ressurser til å ta seg av hverdagskriminaliteten. Både innad i etaten og eksternt er det viktig å øke kunnskapen om hva vi faktisk gjør, og hva vi kan brukes til – og det er veldig mye, sier månedens PFer.

Verdt mer enn utgiftene

Hestehold er kostbart, merker dere spesielt dette på kroppen nå når det er trange økonomiske tider i politidistriktene – i så tilfelle hvordan?

– Gjennom reformen, og trange økonomiske tider, opplever vi at ledelsen i Oslo Politidistrikt ser verdien av rytterkorpset, og at vi har deres fulle støtte. Man kan ikke sammenligne kostnadene til privat hestehold med driften av rytterkorpset. Tar vi godt vare på dem har vi hestene våre i 15-20 år – og i motsetning til politibilene blir de bare bedre og bedre for hvert år, sier Røer, som mener det man får igjen for hestene er verdt uendelig mye mer enn kostnaden.

Du er spesielt engasjert i å fremme det arbeidet rytterkorpset gjør – kan du fortelle litt om hva du gjør og hvorfor du har dette engasjementet?

– Siden vi er en liten avdeling er det en utfordring å være tilstede alle stedene vi ønsker. For å gi et innblikk i hverdagen til politihestene startet jeg i 2010 siden «Politihestenes Venner» på Facebook, for vår støtteforening med samme navn. Siden har nå nesten 30 000 følgere, og vi besvarer alle henvendelser – være seg det gjelder besøk i stallen eller spørsmål om hvordan man blir ridende politi. Det er utrolig hyggelig at vi får henvendelser fra alle kanter av Norge fra publikum som ønsker å besøke politihestene og rytterkorpset. Sammen med «Politihestenes Venner» arrangerer vi også juleshow for publikum og kollegaer, der det serveres grøt, julenissen deler ut godteposer til barna og vi har underholdning i ridehuset for å vise frem de fantastiske hestene våre, sier hun engasjert.

– Da jeg var liten gjorde møtet med Rytterkorpset et utrolig sterkt inntrykk på meg, og man ønsker selvfølgelig å gi andre den samme opplevelsen man fikk selv. Det er viktig å huske på at selv om vi er så heldige å få ri ut i patrulje hver dag er det ikke hverdagslig å møte politihestene, og for mange blir det et minne for livet.

Alltid villet bli politi

Hvorfor jobber du i politiet?

– Helt siden jeg gikk på barneskolen har drømmen min vært å jobbe som politi, og da helst ridende politi. Jeg ble sikkert preget av faren min, som jobbet som politijurist, og alle de spennende historiene han fortalte.

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– Selv om mye av det man gjør blir rutine slutter det aldri å være utfordrende, uforutsigbart og spennende. Vi har en viktig samfunnsoppgave, og jeg er stolt av å jobbe i politiet. Når jeg i tillegg har en stilling ved rytterkorpset, der jeg får kombinert min interesse for hester med politiyrket er jo lykken komplett. Firmahest er best, sier Røer og ler.

Avhengig av publikums respekt og tillit

Hva er politiets viktigste oppgaver i dine øyne?

– Politiets viktigste oppgave er i mine øyne å sørge for et trygt og godt samfunn. For å skape det er man avhengig av et politi som har publikums respekt og at politiet er noen som de stoler på. I en travel hverdag er ofte den eneste kontakten man har med politiet når noe straffbart har skjedd. Vi på Rytterkorpset ser verdien av å bygge gode relasjoner til publikum, slik at de har et positivt inntrykk av politiet. Det er trist å høre voksne skremme barna sine med at politiet kommer og tar dem dersom de ikke er snille, vi vil jo ikke at barn skal være redd politiet, sier Røer.

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?

– Det er veldig enkelt å svare på- jeg har aldri vurdert å slutte i politiet!

Hvorfor er du medlem i Politiets Fellesforbund og hvorfor syns du jobben Politiets Fellesforbund gjør er viktig?

– Det er viktig å stå samlet, og av den grunn er jeg medlem i Politiets Fellesforbund. De ivaretar våre interesser så vi kan fokusere på jobben vår. Som tillitsvalgt har jeg lært utrolig mye, og har fått tilbud om relevante kurs. Jeg setter ekstra pris på at de jobber for å øke andelen kvinnelige ledere ved å motivere og gi kompetanse, sier Røer, som er plasstillitsvalgt i Oslo politiforening.