Gir rom for nye tanker i nye tider

Gir Rom For Nye Tanker I Nye Tider
Etter 20 år som HR-direktør i Oslo politidistrikt pakker Grethe Solberg Larsen sammen og tar fatt på pensjonisttilværelsen, midt i historiens største reform i politiet.

Hvordan blir det å avslutte et langt yrkesliv i politiet?

– Det blir først og fremst veldig rart… Jeg vet ikke om jeg er helt klar for å være pensjonist, men samtidig vil jeg ha noen gode år som pensjonist også. Med den nye organisasjonen som settes nå så tenkte jeg det var klokt at politimesteren også kunne ansette en ny HR-direktør som passer inn i den nye organisasjonen. Man må en gang avslutte et langt yrkesliv, og jeg følte det var riktig å se på hva som passer organisasjonen også. Det er fint at de kan starte litt på scratch, og jeg at kan gå av to år før tiden med full pensjon fordi jeg har jobbet så lenge, sier Solberg Larsen.

Hva skal du gjøre nå som du blir pensjonist, noen spennende planer, reiser eller lignende?

– Jeg er fortsatt aktiv svømmer, så idrett vil bli en viktig del av hverdagen. Jeg har løpt en ti-femten halvmaraton og sykler en del, så det skal bli deilig å få litt bedre tid til å glede meg over treningen og gi kroppen tid til å restituere mellom treningsøktene. Også har jeg barnebarn, to hytter og et hus, så det er litt å ta tak i. Noen vil nok også minne meg på at jeg har sagt at jeg vil starte blomsterbutikk når jeg går av med pensjon, men vi får se. Jeg skal i alle fall kose meg med blomster på hytta og i hagen. Også skal jeg ta opp igjen det å lese bøker. Nå blir det stort sett jobbdokumenter, men jeg har en bunke bøker fra Bokklubben som jeg må få lest, sier Solberg Larsen.

Et mer moderne politidistrikt

Hva har vært den største endringen i politiet fra du startet til nå?

– Oslo politidistrikt har blitt mer moderne når det gjelder lederutvikling. Ledelse er viktig og et eget fag som må læres. Vi begynte tidlig med lederopplæring i Oslo, også har vi kvittet oss med kulturen da det var den som var nestemann på lista som fikk lederjobb, nå er det den beste som får jobben. I 2005 lanserte vi en lederplattform og en medarbeiderplattform som var verdibasert, og vi begynte å se etter de lederemnene som hadde de verdiene vi så etter. Så siden jeg startet har vi blitt mer verdibasert, men er fortsatt veldig gode på operativ ledelse. I tillegg har det vært en utvikling når det gjelder likestilling, og vi er bedre til å ivareta det som ligger i ordet mangfold, selv om vi fortsatt har litt å gå på her, sier Solberg Larsen.

Hun mener også at kvinner i politiet må tørre å skille seg ut i et mannsdominert miljø.

– Jeg tror det er viktig at vi som er kvinner i politiet tør å være oss selv, og ikke prøver å være som mennene. Det er det som er så bra med å ha både kvinner og menn på en arbeidsplass, fordi vi er litt forskjellig og har litt ulik adferd og måte å møte folk på. Vi må også jobbe mer for å få kvinner til å søke lederstillinger, da damer ikke er så frempå. Mens damene skal ha 100 prosent av kvalifikasjonene det blir spurt om så søker mennene når de bare har 70 prosent. Derfor må jentene ha litt mer hjelp til å se at de bør søke på lederstillinger.

Utover dette er jeg stolt av hvordan Oslopolitiet fremstår i media. Jeg synes alltid de er godt forberedt og svarer som de skal. I tillegg er de flinke til å ha på uniform når de skal i media, og det synes jeg er viktig. Det er den identiteten publikum skal gjenkjenne politiet på.

Lært mye av 22. juli

Hun kan dessuten ikke la være å nevne 22. juli når hun snakker om endringene i politiet.

– Etter 22. juli lærte vi veldig mye om hvordan vi kunne være enda bedre forberedt, hvordan vi kan starte etterforskning enda bedre. Vi er stolte av den jobben vi har gjort, selv om politiet fikk mye kritikk etter 22. juli. Det er klart at mange ble lei seg og følte at det var urettferdig etter den jobben vi gjorde når hendelsen inntraff. Jeg tror ikke samfunnet opplevde at politiet gjorde en så dårlig jobb som Gjørv-kommisjonen mente. I situasjonen som var svært så uoversiktlig, så gjorde politiet en solid jobb. Det er lett å være etterpåklok og se hva man kunne gjort annerledes når man kjenner situasjonen, men der og da gjorde de ansatte en formidabel jobb. Men at den dagen endret politiet er det ingen tvil om. Også de ansatte har vært med på å lage et system så alle skal vite hva som skal gjøres hvis det smeller. Etterretningen er også annerledes i dag, og politiet er skjerpet og tenker forebygging hele tiden, men det er dessverre sånn at ikke engang politiet kan forebygge at det er gale mennesker der ute. Men vi er flinke til å lære av det som skjer ute i verden, noe som er veldig viktig i det trusselbildet som verdenssamfunnet nå erfarer, sier Solberg Larsen-

Politiet vet best hvordan politiet bør styres

Hva har vært det beste og det mest utfordrende med å jobbe i politiet disse årene?

– Det mest utfordrende er å prøve å justere organisasjonen, ledelsen og de ansatte til å være mer fremtidsrettet. Vi må endre oss i takt med samfunnsutviklingen, og hvis politiet var gode nok på det, så vil vi kanskje unngå at politikerne i så stor grad skal detaljstyre endringene i politiet. Politiet bør bli bedre på å utvikle seg. det er vi som vet best hvordan politiet bør styres, ikke politikerne. Også må vi bli enda flinkere til å evaluere den jobben vi gjør og hvorfor vi gjør det. Bare da kan vi bli bedre. Det beste med å jobbe i politiet er den tilliten publikum fortsatt har til etaten. Det betyr at vi må gjøre noe bra. Vi må alltid jobbe for å beholde den tilliten. Jeg synes også det er bra at jeg i løpet av mine 20 år har fått gjenklang for mine verdier og måte å tenke ledelse på, og innenfor HMS så er jeg opptatt av å ivareta folk. Vi har hver våre roller, men skal vi få gode resultater må vi ta vare på hverandre, sier Solberg Larsen.

43 år i offentlig tjeneste

Hvorfor jobber du i politiet?

– Det er samfunnsengasjementet mitt og oppdraget til politiet som trigger meg. De to henger så tett sammen. Jeg har jobbet 43 år i offentlig tjeneste, de første 25 årene i Oslo kommune med helse og sosial, og for meg så henger politiets samfunnsoppdrag og det å ha omsorg for folk tett sammen. Samfunnets ansvar for å ivareta oppvekst, helse, hindre at folk gjør noe galt og at de får den behandlingen de skal om de har gjort noe galt er noe som engasjerer meg. Å få jobbe med å legge til rette for at de folkene som jobber med den oppgaven her i politiet er givende. Jeg er opptatt av å forstå politiets oppgave og rolle, slik at vi snakker samme språk. Jeg har stor respekt for politiet og at folk som utøver makt gjør det på en så ordentlig måte at vi får god respons fra publikum. Dette gir tillit til politiet, sier Solberg Larsen.

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– Det gode arbeidsmiljøet og alle de flotte medarbeiderne og kollegaene jeg har naturligvis. Men det å få jobbe med å skape trygghet i samfunnet trigger meg og mitt samfunnsengasjement. Det er verken lønn, pensjon eller særaldersgrenser som er avgjørende, men at vi kan påvirke samfunnet til å bli bedre. Jeg håper og tror at det er det som trigger de andre som jobber her også – at de har et samfunnsengasjement og vil gjøre en forskjell, sier Solberg Larsen.

Må skape trygghet for publikum

Hva er politiet viktigste oppgave i dine øyne?

– Den viktigste oppgaven til politiet er å skape trygghet ved å være tilstede for publikum. Det forutsetter også at politiet må vite hvor de skal være til enhver tid. Ett politi betyr for meg at publikum får den samme servicen og føler den samme tryggheten uansett hvor de befinner seg. Publikum må vite at de får hjelp når de trenger det, sier Solberg Larsen, og tar oss inn på diskusjonen rundt nærpolitireformen hun nå forlater.

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står ovenfor nå?

– Den største utfordringen er å etablere nærpolitireformen i den formen som vi har sagt at vi skal gjøre. Jeg er skeptisk til at politikerne skal gå inn å bestemme så i detalj hvordan Politi-Norge skal se ut. Jeg er ikke så sikker på om det er strukturelle og geografiske hensyn som bør veie tyngst når implementeringen skal skje, jeg mener kriminalitetsbildet burde være viktigst. Men nå som nærpolitireformen er besluttet og organisasjonene satt, er det viktig at implementeringen skjer på en god måte, og det er viktig at politiet får til å jobbe annerledes. Det er viktig at vi ikke stopper med jobben når boksene er fylt, og strukturen lagt. Da må politiet få tid til å endre arbeidsmetodikk, og innføre effektive løsninger som fungerer, som politiarbeid på stedet, sier Solberg Larsen.

Hun er stolt av hva politidistriktet har fått til.

– Vi har nok av utfordringer i Oslo også, men vi er gode på etterretning og ligger langt fremme på bruk av metoder. Gjengkriminaliteten har vi fått bukt med, og vi har en del vinningskriminalitet, som alle store byer. En av Oslos største utfordringer er det økte folketallet de siste årene. Det påvirker måten vi jobber på. For Oslos vedkommende har ikke vi de avstandene som andre distrikt har, så vi må klare å få til en nærpolitireform. Jeg mener politiet trenger flerfaglig kompetanse. Vi kan ikke etterutdanne alle politifolkene til alt, men med kriminalitetsendringen vi ser trenger vi flerfaglig kompetanse, sier den avtroppende HR-direktøren.

Byr på smil

Har du noen gang vurdert å slutte i politiet, og i så fall hvorfor?

– Jeg begynte i politiet i såpass voksen alder, og jeg har egentlig aldri hatt lyst til å slutte. Jeg har blitt såpass glad i politiet og har funnet meg godt tilredte, samtidig som jeg synes jeg har blitt tatt imot på en god måte. Hvis man går ut av forhandlinger og er uenig er det kortvarig, så det har aldri irritert meg så mye at jeg har villet slutte, ler Larsen. Hun legger til at hun er opptatt av at alle skiller sak og person i forhandlinger, så hun har alltid med en rull med sjokoladen Smil i alle forhandlinger, og de som hisser seg opp må ta seg en sjokoladebit.

Hvorfor er du medlem i PF og hvorfor synes du jobben PF gjør er viktig?

– Jeg har vært medlem i Politiets Fellesforbund i 20 år, like lenge som jeg har jobbet i politiet. Jeg mener at man skal være medlem av en fagforening. Vi har en hovedavtale og samarbeidsorganisasjoner, hvor fagforeningene er en likeverdig part og en del av spillet. Politiets Fellesforbund er den største organisasjonen, som de fleste politifolk er medlem av, og da syntes jeg det var greit å melde meg inn der. Vi har hatt våre diskusjoner, og det er ikke alltid vi er enig, men jeg synes Politiets Fellesforbund har et godt syn på samfunnsengasjementet, der har vi litt samme målet. Når det gjelder HR så synes jo jeg noen ganger at de er litt for opptatt av lønn, men det er jo jobben deres. Jeg synes de gjør en god jobb for medlemmene, men som arbeidsgiver synes jeg PF kunne vært litt mindre kravstore. Men vi har ulike roller der, sier Solberg Larsen, og ler.