Månedens PFer

Politiet må trene på de vanskelige oppdragene

Frode Tystad

Månedens PFer, Frode Tystad, har vært en viktig pådriver for å få på plass et eget treningssenter for operative mannskaper i Trøndelag politidsitrikt. Han mener dette er viktig for å sette politiet i stand til de vanskelige oppdragene.

Du har vært en viktig pådriver for bedre operativ trening for de ansatte i Trønderlag – hvorfor har du vært så opptatt av dette?

– Jeg har vært opptatt av å få på plass bedre operativ trening fordi det har vært veldig tilfeldig hvordan dette har vært løst tidligere. Kravet til politiet som jobber ute har bare økt og det må trenes på det som skal utføres. Politiet har ikke hatt et eget, egnet sted til å gjennomføre slik trening. Vi har alltid vært avhengig av andre for å finne steder til å gjennomføre skytetrening, taktikk, arrestasjonsteknikk og så videre. Det blir alt for sårbart når vi leier skytebaner av lokale skytterlag og steder for øving av private aktører. Vi trenger forutsigbarhet lang tid fremover slik at vi kan utvikle treningen i den retning vi ønsker og at vi kan trene når vi vil, ikke når det passer andre, sier månedens PFer, Frode Tystad. Han er hovedinstruktør i Trøndelag politidistrikt, og har vært en av pådriverne for å få på plass et treningssenter som politiet selv skal eie og drifte.

Han mener god trening for politiets del er svært viktig.

– Hvis du spør kompisene mine, hun jeg bor sammen med og alle som jeg kjenner om hva de tror politiet kan, så tror dem at vi er supermenn og superdamer alle sammen. At vi kan hoppe inn og løse alle oppdrag. Og det er jo egentlig det som er forventet av oss også når vi går ut av Politihøgskolen. Vi får en viss grunnopplæring, også skal vi bare virke etterpå. Men vi er jo ikke laget sånn. Så for at politiet skal fungere i en vanskelig hverdag som vi har, for vi har en vanskelig hverdag, og det er vanskelige oppdrag som dukker opp, så må vi trene på de vanskelige tingene, og vi må gjøre det ofte, forklarer Tystad.

I gang med bygging av nytt treningssenter

Dere har snart på plass et nytt treningssenter i Trøndelag – hvor viktig er det med gode treningsfasiliteter og hvordan er ståa på dette i Politi-Norge?

– Det kommer snart et beredskapssenter utenfor Oslo, det er supert og viser at politiet har blitt hørt, men det hjelper likevel ikke alle oss andre som trenger trening. Vi mener at vi har fått til noe bra her i Trøndelag og vi har fått svært god støtte i politimesteren og ledelsen. Uten det hadde det ikke vært mulig. Det å ha våre egne treningsfasiliteter som vi eier og bestemmer over kommer til å bli rart, men også helt nødvendig tenker jeg. Vi er helt avhengig av Politidirektoratet og økonomisk bistand for å få det til, men politidirektøren er heldivis positiv til dette prosjektet. Vi vet at resten av Norge sliter med mangel på gode treningsfasiliteter også. Noen har leiekontrakter med sivile aktører og noen med Forsvaret. Det er likevel slik at når det er andre som eier medfører det en usikkerhet. Plutselig skal det bygges et terrassehus der eller så har de behov for bygningen selv. Det kan ikke politiet leve med, sier Tystad.

– Det er viktig med gode treningsfasiliteter slik at vi kan få til god og realistisk trening. Vi trener ikke nok timer i året til å automatisere handlinger, men vi får til god mental forberedelse og noe gjenkjenning i krevende oppdrag. Vi har fått tilbakemelding på dette blant annet på to vanskelige hendelser i det siste hvor kollegaer har vært nødt til å rette skudd mot person. Når folk kjenner igjen treningen i virkelige hendelser, da er vi på rett vei. Målet med treningen er å sette kolleger i stand til å gjøre en god jobb og hvis treningen vi legger opp til hjelper til på veien så har vi lykkes, sier Tystad.

Han er også svært fornøyd med samarbeidet som politiet i Trøndelag har med Forsvaret.

– Vi er så heldig å ha tilgang på ett av de tre beste skytefeltene i Norge. Der får vi til trening innendørs med skarp ammo for alle IP mannskaper, både IP3 og IP4. Det har gitt oss verdifull kunnskap og også gitt kolleger et løft operativt. Det blir god trening av å gå sammen med en kollega med skarpe våpen og så kunne skyte innendørs i bygninger som er laget for det.

Jobbes bra ute

Har reformen påvirket det operative arbeidet i politiet og i så fall på hvilken måte?

– Det første jeg tenker på er politiarbeid på stedet. Det jobbes veldig bra med dette ute, og vi har mange flinke folk i etaten. Det ble jobbet bra før også, men det vises veldig godt nå ved at mye av arbeidet dokumenteres gjennom lydavhør og åstedsarbeid. Vi har også fått en mer profesjonell operasjonssentral som har blitt en støttespiller for de ute. Jeg merker i tillegg til at vi har fått flere som har blitt IP4 med våpen enn det vi hadde før. Det er delvis nytilsatte, men også ansatte som har endret arbeidsfelt. Jeg jobber på operasjonssentralen hver fjerde helg og under ferieavvikling, det er en fin måte å holde kontakten med det som skjer ute på, sier månedens PFer.

Folk må bli sett

Hvorfor jobber du i politiet?

– Det er veldig tilfeldig. Jeg søkte på politiskolen mens jeg var i Forsvaret, og jeg hadde egentlig ingen andre store ønsker, men tenkte at det var en fin vei å gå, sier Tystad, som gikk ut av Politihøgskolen i 1988.

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– Det er arbeidsmiljøet og alle mulighetene som ligger i mangfoldet av arbeidsoppgaver som etaten har. Det synes jeg er veldig givende.

Hva er politiet viktigste oppgave i dine øyne?

– Den viktigste jobben politiet gjøre er å yte service til publikum og være til stede når det er behov. Folk må bli sett. Det som er små saker for politiet, kan være store for den det gjelder. Hvis vi ikke greier å huske det, så vil vi få et troverdighetsproblem til slutt. Påstanden om at det ikke er noe vits å ringe politiet, for de kommer ikke likevel, må ikke bli sann, sier Tystad.

Reformen må fungere

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står ovenfor nå?

– Den største? Det var et vanskelig valg. Her tror jeg det er mye å velge i dessverre. Hvis jeg må velge, så blir det å bevise at reformen er nødvendig og at det fungerer. Det må fungere. Tilliten i egen organisasjon og hos publikum er avhengig av det, sier månedens PFer.

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?

– Svaret på det er kort og godt nei.

Opptatt av godt samarbeid mellom nødetatene

Du er også styremedlem i Utrykkningspersonellets Fellesutvalg i Trondheim, hvorfor er du så opptatt av samholdet mellom utrykningsenhetene og hvordan er dette i Trondheim?

– UF-Trondheim jobber bra. Vi har ingen annen god arena hvor vi møtes på tvers av nødetatene. Det å knytte kontakter og kjenne hverandre på navn er viktig for at det skal fungere godt når vi står oppe i en felles situasjon som er krevende. Det sier seg egentlig selv, men vi jobber best sammen med noen vi kjenner. Ved å ha en felles arena som UF-Trondheim så får vi også ryddet unna misforståelser og ikke minst får vi en forståelse hvor hverandres arbeidsoppgaver. Det kommer mye godt ut av det. Vi har fagseminar sammen, felles sosiale sammenkomster og ikke minst "Blålysdagen" hver mai. Da stiller vi opp en lørdag formiddag i byen og møter alle. Det bruker å være svært mye folk og det er viktig arbeid å møte vanlige folk uten av vi er på et oppdrag, sier Tystad.

Hvorfor er du medlem i Politiets Fellesforbund og hvorfor synes du jobben Politiets Fellesforbund gjør er viktig?

– Jeg synes det er viktig å være medlem og støtte det arbeidet som gjøres. Politiets Fellesforbund må fungere, slik at noen følger opp lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø og andre forhold som er viktig for alle oss som jobber i etaten, sier Tystad.