Månedens PFer

Jobber forebyggende på tvers av etater og organisasjoner

Jobber Forebyggende Pa Tvers Av Etater Og Organisasjoner

Månedens PFer, politioverbetjent Ole Kristoffer Tveiten, er politikontakt på Osterøy i Vest politidistrikt. Han mener at forebygging av kriminalitet er alles anliggende og noe alle vil være skadelidene av dersom man ikke får det til.

Du er Politikontakt på Osterøy – fortell litt om hva denne jobben består i?

– Først og fremst så består jobben i å gjøre alt av politioppgaver, fra vanlige eller skarpe oppdrag til etterforskning, men akkurat politikontaktrollen er litt spesiell.

Den handler om å forebygge på tvers av etater og organisasjoner. Man må kunne se det forebyggende arbeidet helt fra jordmortjenesten og ut til hjemmetjenesten. Derfor er jeg i daglig kontakt med kommunen og andre instanser for å høre hva de trenger hjelp med og hvor politiet kan bidra. Målet er å vise at forebygging er noe alle har et ansvar for, og at vi alle kommer til å være skadelidene om vi i lykkes i det arbeidet, sier Tveiten.

Bemanningen i politiet er en utfordring

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står ovenfor nå?

– Digitalisering. Vi har fått et nytt kriminalitetsbilde med internett, der brukerprofiler er knyttet sammen med mennesket sitt rettsvern.

Jeg kan heller ikke la være å si at vi sliter med bemanningen. Dersom vi faktsk skal være både «på data og i gata» så må det være folk nok begge steder. Det har vi ikke i dag, forteller han.

Regjeringen skryter av at de snart når målet om to per 1000, men dette er ikke tilfellet her på Osterøy?

– Nei, det er det ikke. Det er en sannhet med ganske store modifikasjoner. I dag er det bare jeg som er politiutdannet på jobb her på Osterøy, hvor det bor 8000 mennesker. Men det skal sies at vi vanligvis er to politi på jobb her. Ellers dekkes vakt og beredskap av Bergen Nord. Jeg er ikke så imponert over de politiske leirene om dagen, men vi har det godt i Norge og de fleste har det bra – heldigvis, sier Tveiten.

Når det er så lav politidekning hvordan rammer dette befolkningen?

– Det rammer befolkningen på den måten at vi ikke har kapasitet til å etterforske hverdagskriminaliteten, og jeg har snakket med flere som vi ikke har vært i stand til å hjelpe fordi vi er så få. Vi priortiterer grov vold og overgrep mot unger, og deretter mot voksne. Det meste uten om dette har vi sjeldent mulighet til å få sett på, sier Tveiten.

Raushet og respekt er politifolks viktigste egeneskap

Du skrev en kronikk om politirollen – hva mener du må til for at man skal være en god politibetjent?

– Ut over å være både årvåkne og tydelig så må en god politibetjent må ha mentalt overskudd til å være raus mot de han eller hun møter. Vi må ha et bevisst forhold til ordet respekt, som betyr «å se på nytt.» Om vi evner å se de vi møter på ny så vil vi kanskje se årsakssamennhenger vi tenkte på i utgangspunktet, og se sider av vedkommende som vi liker, sier Månedens PF'er.

Hvorfor er du medlem i Politiets Fellesforbund og hvorfor synes du jobben som gjøres er viktig?

– Jeg er veldig stolt av Politiets Fellesforbund. De har stått i tøffe saker de siste årene og har gjort en veldig god jobb. Mitt håp for fremtiden er at vi får et bedre ytringsklima i etaten, og at kritieske røster blir verdsatt. Det er gjennom kontradiksjon og ytringsfrihet at vi har et så velykket samfunn som vi har i dag. Det er mange land som har olje og fisk, men som ikke er i nærheten av Norge med tanke på levekår. Og da synes jeg det er rart at ikke politiledelsen i Norge har et bredere perspektiv rundt for eksempel varsling enn de har hatt til nå, sier Tveiten.

Verdsetter målrettet innsats og gode kolleger

Hvorfor jobber du i politiet?

– Jeg jobber i politiet fordi jeg har tror på at lang og målrettet innsats vil føre til at vi får et samfunn med mindre kriminalitet og at flere folk kan leve et bedre liv.

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– De menneskene jeg jobber med i det daglige. Kollegaene mine.

Hva er politiet viktigste oppgave i dine øyne?

– Det viktigste vi gjør er å forebygge vold og overgrep mot barn. Lykkes vi med den jobben vil vi kunne si farvell til mange andre kriminalitetstyper og gjengangere, mener Tveiten.

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?

– Ja, det har jo til tider vært frustrerende å følge det politiske ordskiftet rundt politiet. Vi skal gjøre alt, men det skal ikke følge med penger for at det skal gjøres. Om jeg skulle gjort noe annet hadde jeg blitt fisker, sier han.