Månedens PFer opererer fra Malaga

Manadenspf Malaga

Thor Atle Pedersen jobber som liaison for nordisk politi og toll i Malaga i Spania.

Sørlendingen Thor Atle Pedersen er i internasjonal tjeneste for både politi og toll. Månedens PFer har en svært variert arbeidshverdag fra sitt arbeidssted i Malaga i Spania.

– Den spanske solkysten er et drømmeområde for kriminelle. Utbytte fra kriminell virksomhet hvitvaskes her. Sør-kysten av Spania er et knutepunkt for narkotikavirksomhet. Min hovedoppgave er å være et knutepunkt for både politi og toll fra nordisk side mot spanske myndigheter. Min stilling er underlagt Utenriksdepartementet og Kripos, sier sørlendingen Thor Atle Pedersen.

Han er bosatt med familie i Malaga og har ei datter som går på Politihøgskolen i Norge. Nettopp rekruttering og muligheten for nyutdannede til å få jobb er noe som opptar den erfarne politimannen.

– Det er ille at vi utdanner politifolk til arbeidsledighet. Jeg følger nøye med på hva som skjer hjemme i Norge, og det er trist å registrere den utfordrende ressurssituasjonen. Jeg håper inderlig at situasjonen vil bedre seg og at myndighetene vil satse på politiet. Slik det er nå, så går det ut over politiets mulighet til å utføre samfunnsoppdraget, sier Pedersen.

Liasson2c
Se intervju med månedens pf'er