Sommerarrangementer krever god planlegging

Sommerarrangementer Krever God Planlegging

Månedens PF’er, Anita Hermandsen, tok over sjefsstolen som fungerende stasjonssjef ved Tromsø politistasjon 1. april i år. Rett før en travel tid med videre omorganisering, en sommer full av arrangement og ferieavvikling.

Hvor utfordrende er alle arrangementene i sommerhalvåret for dere i politiet?

– Den største utfordringen med alle arrangementene nå i sommer er ferieavviklingen, og det gjelder uansett omorganiseringen eller ikke. For Tromsø sin del er det veldig spesielt i sommer ettersom de funksjonelle enhetene er på plass, men ikke de geografiske driftsenhetene, slik at vi har en interim løsning nå i sommer. De ansatte som er tatt ut av sine tidligere stillinger, og har startet i de funksjonelle driftsenhetene, skal støtte oss på drift over sommeren. Dette gjør at vi klarer oss bra i sommer, men hvis vi ikke blir tilført en del nye stillinger til høsten så vet jeg ikke hvor lett det vil bli å planlegge fremover. Vi er nå avhengig av samarbeidslister sånn som ting er nå, sier Hermandsen.

I sommerhalvåret arrangeres blant annet Midnight Sun Marathon, Artic Race of Norway, Rakettnatt og Buktafestivalen i Tromsø, i tillegg til flere andre små og større arrangement.

– Disse arrangementene er jo supre for regionen, men særlig Arctic Race krever mye planlegging ettersom rittet går over flere politidistrikt, både her og i Nordland. Enkelte gjester på disse arrangementene krever jo dessuten ekstra sikkerhet, og det er viktig at vi som planlegger dette får beskjed i god tid. Arctic Race er heldigvis godt planlagt fra arrangøren sin side, men det krever også mye planlegging fra politiet i forhold til hovedrittet og at det er veldig mange side arrangement. Selv om jeg er ny i jobben så har jeg heldigvis masse flinke folk som har holdt i dette lenge. Alle enhetsledere og seksjonsledere samarbeider med meg. Jeg har jo også vært politi i over 20 år, og operativ i mange av disse, så jeg har heldigvis også vært med på noen arrangement og vet litt om hva det går ut på, sier Harmandsen.

Ekstra utfordrende med omorganiseringen

Er det spesielt vanskelig i år når man er midt i reformen?

– Det er litt spesielt i år, ettersom ett personalløp er klart og ett ikke er det. Det vil jo bli noen personalforskyvninger fremover når personell søker seg på tvers av avsnitt, enheter og deler av distriktet. Det som er utfordrende er at jeg ikke vet hvem av mine som forsvinner inn i nye funksjoner etter sommeren. Jeg har nå 87 betjenter i geografisk driftsenhet her ved Tromsø politistasjon, men vet ikke hvor mange jeg har i morgen. Men når det gjelder alle de store arrangementene i sommer så går det av seg selv, til tross for omleggingen. Disse har vært ventet og vært med i planleggingen lenge. Folk setter seg frivillig opp på overtid, da slike arrangement er planlagt overtid. Mange av disse arrangementene er jo veldig morsomme å jobbe på, sier Hermandsen.

Hvordan forbereder dere dere til arrangement som f.eks Midnight Sun Marathon?

– Det viktigste er å sørge for at ikke alle de viktige funksjonene har ferie samtidig. Vi lager ferielister og deler de ansatte nærmest i to. Hvert arrangement får tildelt objektleder tidlig. Dette er også litt utfordrende når det gjelder I forhold til Acrtic Race er flere plukket ut og har jobbet med ARN i lengre tid allerede. Det er ferietid når dette arrangementet går av stabelen og på grunn av at det krever mye politi jobber vi med å finne nok folk. Når det gjelder alle arrangement som er i byen så får vi alltid henvendelse fra arrangøren tidlig. Deretter legger vi planer og ordre utfra det som ligger i bestillingen. Innsatsleder og objektleder som styrer hvert arrangement kommer på plass. Vi er godt vandt til arrangement her oppe, for Tromsø og Nord-Norge har alltid vært et festivalsted. Kanskje kommer det av de lange, lyse nettene når sola skinner 24/7. Arrangement som Midnight Sun Marathon er jo også et mindre utfordrende arrangement ettersom alle deltakerne er edru under arrangementet, det reduserer jo noen risikofaktorer. Det er også kjempeflott at så mange frivillige stiller opp og at vi har flinke folk som vil arrangere noe og tar initiativ. I de fleste arrangementene er ikke politiet annet enn en støttefunksjon. Men det er klart at det alltid er utfordrende med store ansamlinger av folk på ett sted. Under Midnight Sun Marathon er politiets oppgave å stoppe trafikken og sørge for fri ferdsel i løypetraseen, sier Hermandsen, som selv mener hun er i for dårlig form til å løpe og derfor stiller som en av 600 frivillige under årets løp.

Tenker anderledes etter terrorangrepene

Det er en urolig tid, og vi har sett flere terrorangrep den siste tiden ute i Europa, hva gjør dette med den utfordringen dere står ovenfor foran store arrangement – krever dagens situasjon mer av politiet?

– Politiet forbereder seg til slike arrangement på en litt annen måte nå enn tidligere. Aspektet med terror er langt lengre fremme i tankene våre enn hos de fleste andre. Jeg var på et møte med Midnight Sun Marathon-arrangøren og de aller fleste av de 600 frivillige, og ikke en av de stilte spørsmål til sikkerheten med tanke på terror. Vi i politiet holder også en lav profil på dette, da vi ikke ønsker å være med på å skape unødvendig frykt. Men vi tenker mer på hvordan vi sikrer arrangementene. Vi setter for eksempel inn fartsregulerende tiltak hvor vi tidligere kanskje ikke har hatt fokus på dette, og tar noen forholdsregler, selv om det ikke er noen trusselvurdering mot arrangementet. Men hvis det skulle skje en hendelse er vi forberedt. Arrangørene selv, til alle arrangementene i byen her, stabler på beina så mange frivillige, som gjør at det er mange som passer på, sier Hermandsen.

Politijobben er en barndomsdrøm

Hvorfor jobber du i politiet?

– Jeg jobber i politiet fordi det har vært en drøm siden jeg var liten. Jeg ser hvor viktig politijobben er, og har også etter hvert sett det mangfoldet som finnes av arbeidsoppgaver. Det er noe for deg uansett hva du liker å jobbe med, og alt er like viktig, sier Hermandsen.

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– Det beste med å jobbe i politiet er mangfoldet, og for meg personlig er det møtet med enkeltpersoner og enkeltskjebner. Det å kunne være med å gjøre en forskjell, og at møtet med meg gjorde ting bedre for dem, sier Hermandsen, som i mange år har jobbet forebyggende opp mot barn og unge under 18 år.

– Nå som jeg er stasjonssjef har jeg jo en helt annen rolle, men det er også veldig spennende å få lov til å påvirke den enheten man leder til å gå i den retningen man synes er fornuftig, sier hun.

Forebygging på alle plan

Hva er politiet viktigste oppgave i dine øyne?

– Den viktigste oppgaven til politiet er å forebygge kriminalitet. Det å få til samspillet mellom ulike enheter og faggrupper i politiet og samfunnet. Hvis vi kan klare å være i forkant er mye gjort. Det forebyggende er også et vidt fagfelt, det handler ikke bare om å møte barn og ungdom tidlig. Det kan blant annet være å være delaktig i etableringen av nye boligprosjekt og nye områder av byen, kriminaldempende tiltak på offentlige steder, samarbeide med utelivet og med kommunen om organisert kriminalitet. Det er forebygging i alt politiet gjør, sier Hermandsen.

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står ovenfor nå?

– Akkurat nå er den største utfordringen til politiet å komme i mål med omorganiseringen. Alle de organisatoriske delene av det nye politiet skal på plass, alle boksene skal avklares og folk skal på plass. Det er viktig å ivareta alle. Også er det viktig at vi får på plass kvalitetsløpet. Datasystemene må avklares, særorganutredningen må avklares. Det handler om at alle momentene må sees i sammenheng og at vi tenker kvalitet. Hvordan kan dette gjøres best mulig? På en måte kan ikke ting gå fort nok, på en annen side går det for fort. Vi må la prosessene gå sin gang slik at det blir riktig i andre enden. Men vi ser lyset i enden av tunnelen. Vi er ferdig med de funksjonelle driftsenhetene og nå er det ansettelsene og de geografiske driftsenhetene som må på plass, sier Hermandsen.

Angret på jobbsøknad utenfor politiet

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?

– Jeg har vurdert å slutte en gang. Det var da det kom nye straffereaksjoner for ungdom, og det ble etablert ungdomsoppfølging og ungdomsstraff og dette skulle inn under Konfliktrådet. Da søkte jeg på jobben som ungdomskoordinator i Konfliktrådet. Men da jeg ble kalt inn på intervju gikk det kaldt nedover ryggen på meg, og jeg kunne ikke se for meg å skulle gå i noe annet enn politiuniformen, så jeg trakk søknaden min, sier Hermandsen og ler.

Hvorfor er du medlem i PF og hvorfor synes du jobben PF gjør er viktig?

– Politiets Fellesforbund er en veldig proff fagforening, som har vært veldrevet i mange år. Som tillitsvalgt får du utrolig mange muligheter, som ulike kurs og samlinger som er utrolig givende og lærerike. Det er givende å få være med som tillitsvalgt og på det som foregår på den siden, og som fagorganisert er det en trygghet å ha en fagforening i ryggen. Som leder nå er det viktig med et godt samarbeid med de tillitsvalgte. De blir på mange måter min forlengede arm inn mot de ansatte, som kan være med på å spre arbeidsgivers budskap ut på en ordentlig måte. Det er også viktig å ha de tillitsvalgt å diskutere upopulære avgjørelser med, slik at vi sammen finner en måte å ta det ut til de ansatte på, sier Hermandsen.