– Vi trenger kvinnelige ledere på alle nivå

Vi Trenger Kvinnelige Ledere Pa Alle Niva

Grete Lien Metlid har i over fire år hatt en av de mest profilerte lederstillingene i norsk politi, og er samtidig en av få operative kvinnelige ledere i politiet. Som leder av seksjon for Vold- og seksuallovbrudd ved Oslo politidistrikt håper hun å kunne inspirere andre kvinner til å påta seg lederroller.

Hva tenker du om at det er så få kvinnelige ledere i norsk politi, og hvorfor tror du det er sånn?

– Jeg tenker at vi har en jobb å gjøre, og at det må opp og frem flere kvinner. Vi trenger kvinnelige ledere på alle nivå, og jeg håper at de endringene som nå pågår og omorganiseringene også kommer til å føre til at vi får flere kvinnelige ledere i norsk politi. Jeg skulle ønske det var flere kvinnelige ledere med politifaglig bakgrunn. Det er en del kvinnelige ledere i politiet i dag, men mange har juristbakgrunn og kvinner havner ofte i mer tradisjonelle kvinnelederroller som HR, kommunikasjon eller påtale.

Jeg tror vi er veldig flinke til å fokusere på bortforklaringer for hvorfor det er sånn, for eksempel at politiet alltid har vært et veldig mannsdominert yrke. Men det var mange kvinner på politiskolen da jeg gikk der også. Jeg tror noe av forklaringen er at vi ikke har vært gode nok, og at vi ikke har jobbet systematisk med å få frem dyktige ledere, både kvinner og menn, men det er absolutt en bevissthet rundt det nå, og derfor er jeg også optimistisk rundt det på veien videre, sier Metlid.

Er det noen utfordringer du møter i jobben som en mann kanskje ikke ville gjort?

– Jeg har nok opplevd noen ting som menn ikke gjør. Kanskje noen flere spørsmål knyttet til om man vil mestre oppgaven, og at det kan bli veldig krevende, særlig om jeg ville håndtere jobben mens jeg var småbarnsmor. Men generelt opplever jeg ikke utfordringer fordi jeg er kvinne, men nå har jeg jo vært med lenge. Det er nok forskjell på hva folk kan driste seg til nå som jeg er leder i forhold til da jeg var ung etterforsker, og vi er kommet et godt stykke på vei. Det er viktig for meg at kvinner og menn blir møtt mest mulig likt og behandlet likt i ulike prosesser og i hverdagen. Politiet må generelt bli bedre på å få frem de dyktige lederne og vise frem mangfoldet i politiet, det være seg kvinnelige eller mannlige ledere. Det viktigste er at rekrutteringsprosessene er gode og at det ikke er allianser som bestemmer hvem som skal få jobben på forhånd. Jeg er selv i en søkeprosess nå, da denne stillingen forsvinner om noen uker, og jeg opplever prosessen så langt som veldig god. Skulle en annen eventuelt få jobben så vet jeg at det er fordi vedkommende er bedre enn meg, sier Metlid.

Håper å inspirere

Du har jo en av de mest profilerte stillingene i politi-Norge – hvordan håper du at du kan inspirere andre kvinner?

– Jeg håper jo at jeg inspirerer andre til å påta seg lederjobber, ja både kvinner og menn. Vi i politiet vil ha de beste lederne, men det er ikke farlig å fokusere på at vi må få litt flere kvinnelige ledere, det er for få damer i dag, og da håper jeg at jeg kan være med på å inspirere flere til å søke posisjoner. Det er mytebasert at det er så tøft å være leder. Det er klart det er krevende på en annen måte, men samtidig har man som leder litt mer frihet og fleksibilitet. Når det skjer store saker så er jo alle på jobb. Som leder av denne seksjonen er kontakten med media viktig, ikke minst for å opprettholde trygghet og tillit hos publikum. Det var utfordrende for meg i starten, da det var nytt for meg, men nå har jeg vokst med oppgaven. Jeg vet at hvis vi ikke uttaler oss i en sak er mediene raske til å si at politiet står i stampe eller komme med andre spekulasjoner, selv om det ikke er årsaken til at vi ikke kan si så mye. I en etterforskning må vi være forsiktig med hva som kommer ut. I tillegg til å være mye ute i de tradisjonelle mediene bruker jeg twitter bevisst for å få ut viktige budskap. Internett og de sosiale mediene har jo endret mediehverdagen. Der blir vi jo på mange måter vår egen redaktør. Det er viktig i min lederrolle å være synlig og at jeg har tillit, internt og eksternt. Det er jo ikke bare tøffe og vanskelige dager i min jobb. Jeg jobber med masse flinke politifolk og jurister og alt vi gjør er teamwork. Jeg håper at flere tenker at en sånn lederjobb kunne jeg tenke meg, sier Metlid.

Kan være med å gjøre en forskjell

Du jobber jo med noen av de verste sakene; hvordan påvirker det deg å vite så mye om «skyggesiden» i samfunnet og hvor groteske mennesker kan være mot hverandre?

– Jeg blir jo påvirket av det ved at jeg stadig blir påminnet om hvor sårbare vi mennesker er. Hvor brått og brutalt hendelser kan ramme, og hvordan man kan få snudd livet på hodet på noen få minutter. Som politileder er jeg også opptatt av hvor viktig kontakten med de pårørende er. En setning kan bety alt eller være fullstendig ødeleggende. Det er så viktig at de pårørende blir ivaretatt på en god måte. Men selv om jeg jobber med de grove sakene, og ser hvor ille ting kan ramme, så vet jeg også først og fremst mye om hvor trygt det er å bo i Norge og i Oslo. Alvorlige ting skjer sjelden. Det beste med jobben min er at jeg kan være med å gjøre en forskjell, og er med på å skape trygghet, reduserer sårbarheter, og bidra til at det skal være trygt å bo her.

Hvorfor jobber du i politiet?

– Det startet egentlig litt tilfeldig. Jeg var i Forsvaret, og trivdes godt med å jobbe med sikkerhet og beredskap. Nå har jeg funnet meg vel til rette i politiet, og trives med det oppdraget politiet har, og det å ha en jobb som betyr noe både for enkeltmennesker og samfunnet. Jeg gleder meg til å gå på jobb. Nå som jeg har steget i gradene i politiet har viktigheten ved jobben også fått en annen dimensjon, det å være leder og bidra til at medarbeiderne mine lykkes i jobben sin, sier Metlid, som nå har båret uniform i 30 år.

– Trygghet og beredskap har blitt en viktig del av meg, og det kjennes veldig godt å ha det oppdraget, sier hun.

Må ivareta tryggheten i samfunnet

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– Det å kunne være med å gjøre en forskjell og bety noe for noen, enten det er enkeltmennesker, byen vår eller samfunnet, er det beste med å være politi. De tilbakemeldingene jeg og folkene mine får om at vi får gjort noe er viktig. I tillegg er politiet et yrke med masse variasjoner og muligheter, ja, kanskje mer enn noen gang med de endringene som nå skjer, sier hun.

Hva er politiets viktigste oppgave i dine øyne?

– Den viktigste oppgaven til politiet er å ivareta tryggheten i samfunnet, slik at vi unngå at det skjer alvorlige hendelser og reduserer kriminaliteten. Så er det viktig at vi etterforsker ordentlig når det først skjer noe, slik at vi er et politi som ivaretar rettssikkerheten til folk. Det er svært viktig for de som blir utsatt for noe at de føler de blir ivaretatt på en god måte.

Jeg har jobbet med de alvorligste lovbruddene i mange år, drap, vold og seksuallovbrudd. Jeg ser hvor hardt det rammer, hvordan noen får hele livet snudd opp ned på bare noen timer. Derfor er jeg også svært opptatt av at vi er gode på å forebygge og forhindre at lovbrudd skjer. Så det å ivareta tryggheten er absolutt politiets viktigste oppgave, sier Metlid.

Har tro på endringene

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står ovenfor nå?

– Det er de endringene vi nå står ovenfor i politireformen. Det handler om mer enn hvor vi skal være lokalisert. Det viktigste fremover blir innhold og kvalitet, og det har til tider vært litt lite fokus på det. Stillingen min vil være borte om noen måneder, og jeg er nå i en søknadsprosess om veien min videre, antall ledere i Oslo politidistrikt vil bli redusert. Men vi i politiet må også tilpasse oss samfunnsutviklingen, og særlig bli mer digitaliserte for eksempel. Når vi får større enheter og ulike arbeidskulturer som blir slått sammen blir det utfordrende. Endringer er alltid vanskelig, men jeg har tro på at mye av dette kan bli bra. Vi må blant annet jobbe mer på tvers av politidistriktene og fagmiljøene, og utvikle ting sammen med andre, ikke stykkevis og hver for oss. Og for eksempel når vi nå skal i gang med opplæring av etterforskere/jurister, må vi dele mer ved bruk av teknologi uten å måtte reise land og strand rundt for at noen skal holde opplæringen flere ganger, sier Metlid.

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg gjorde meg tidlig opp noen tanker rundt dette fordi jeg savnet å gå i grønt i starten, og vurderte om jeg skulle gå Krigsskolen i stedet, men så begynte jeg å jobbe med seksuallovbrudd og engasjementet ble bare større og større. Jeg har ikke tenkt den tanken de siste 20 årene. Jeg trives veldig godt i politiet, både på godt og vondt. Det er et spennende yrke, sier politilederen.

Trygghet å være organisert

Hvorfor er du medlem i PF og hvorfor synes du jobben PF gjør er viktig?

– Jeg er en person som er opptatt av fellesskap, solidaritet og det å stå sammen. Det gir en trygghet å være organisert, og jeg synes det er viktig å støtte oppunder de viktige prinsippene som en fagforening står for. Fagforeninger er en viktig aktør for å finne gode løsninger for fellesskapet. Som leder har jeg også god erfaring med å samarbeide med de tillitsvalgte i flere fagforeninger i politiet. Også når det gjelder å sikre at kvinner og menn blir behandlet likt og møtt på samme måte i for eksempel søknadsprosesser, og at ikke prosesser er avgjort på forhånd, da er fagforeninger veldig viktig, sier Metlid.