Avgjørende med «the golden hour»

Whats App Bilde 2024 04 19 kl 14 55 23 9b5ca4dd

– De første timene etter en hendelse kan være helt avgjørende i en sak, sier Marius og Jan, som jobber ved Felles straffesaksinntak (FSI) lokalt i Tønsberg.

I forbindelse med politireformen ble det etablert FSI i alle politidistriktene. FSI sentralt skal vurdere, behandle og fordele alt av saker som kommer inn til politiet. FSI lokalt har ansvaret for å starte etterforskningen i den innledende fasen og er en støttefunksjon både for patruljene og operasjonssentralen. Nylig besøkte Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, FSI i Sør-Øst, både sentralt og lokalt, i Tønsberg.

– Jeg har fått et lite innblikk i måten de jobber på. Det er imponerende å se hvor effektivt de jobber med tanke på antall saker som kommer inn sett opp mot bemanningen, sier Skatvold.

Straksetterforskning så snart som mulig

FSI i Sør-Øst består av FSI sentralt i Tønsberg og tre lokale som ligger i Buskerud (Drammen), Vestfold (Tønsberg) og Telemark (Skien). Alle de lokale FSI-ene er tilknyttet hver sin arrest.

– FSI sentralt foretar prioritering av alle innkomne saker. Deretter gjøres det en vurdering om hvilke saker som skal settes ut til de forskjellige etterforskningsavdelingene rundt om i distriktet, og hvilke av sakene som blir håndtert hos FSI, det være seg om vi skal etterforske eller om påtale henlegger direkte, sier Marius og Jan.

Målet er å sette i gang straksetterforskning så snart som mulig, spesielt ved pågående og prioriterte saker.

– Den såkalte «golden hour» er viktig. Det har selvsagt svært god innvirkning på saken om vi har anledning til å ta fatt på saken umiddelbart, sier de to.

I tillegg til å være politifaglig etterforsker, er Marius også vaktleder i arresten.

– Vår primæroppgave er arresten – og deretter pågående hendelser. Vi i FSI lokalt jobber ut en del saker ved ledig tid. Typiske saker er trafikk, promille, bedrageri og tyveri, sier Marius.

Høyt tempo

De stortrives begge i jobben, men merker at den lave bemanningen tar på.

– Det er gøy å gå på jobb og ikke vite hva dagen bringer. Jeg liker variasjonen og uforutsigbarheten. Men det er en uheldig utvikling i politiet når det gjelder bemanning. Det er en vanskelig kabal. Vi har dessverre mindre etterforskningskapasitet og det får selvsagt konsekvenser. Blant annet at saker blir henlagt og at vi jobber litt for mye reaktivt, sier Marius.

Det er ingen tvil om at de holder et høyt arbeidstempo. I 2023 ble det avgjort 41 530 saker i hele Sør-Øst politidistrikt, hvorav 22 950 ved FSI. Dette utgjorde 55,3 % av alle avgjørelser.

– Det går mye i trafikk, promille og tyverier. Vi ser også økende grad av ungdomsvold, de blir stadig yngre og volden grovere, sier Marius.

Effektiv straffesaksbehandling

Det er et uttalt mål at FSI skal sikre at innbyggerne får en rask og like god behandling av sin sak når de utsettes for noe kriminelt.

– Det er ingen tvil om at politiet har fått en mer effektiv straffesaksbehandling med opprettelsen av FSI. Vi ser av og til at lokalkunnskapen kan falle ut når ting blir sortert sentralt. Det kan være vanskelig å koble sammen saker og se sammenhengen, spesielt når det gjelder mobile vinningskriminelle, sier Marius.

Imponert forbundsleder

Forbundsleder Unn Alma Skatvold fikk være med en dag på FSI sentralt og lokalt og hun rakk også en tur innom operasjonssentralen.

– FSI sentralt er en sammensatt gruppe med både politi, jurister og sivilt ansatte som har et utrolig godt helhetsblikk på sakene som kommer inn. Det er imponerende å se hvordan de koordinerer og hvordan samhandlingen flyter mellom FSI sentralt, FSI lokalt, operasjonssentral og politipatruljene, sier Skatvold.

Hun påpeker at en ting har de alle til felles.

– Alle er stolte av arbeidsplassen sin og er genuint opptatt av å utgjøre en forskjell. Jeg er imponert over alle de dyktige ansatte vi har i norsk politi, avslutter forbundslederen.