En feilansettelse kan bli svært kostbar

IMG 9712

Denne uka har forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge og advokat Gry Schrøder Berger avholdt kurs i hva det vil si å ta på seg et verv i et ansettelsesråd. – En feilansettelse kan bli dyr, og det er viktig at medlemmene av et ansettelsesråd har nødvendig kompetanse, sier Bente Elisabeth Bugge.

IMG 9720

Bente Elisabeth Bugge underviser en årvåken forsamling om ansettelsesråd.

På spørsmål om hva et kurs i ansettelsesråd egentlig innebærer, svarer hun:
- Målgruppen for ansettelsesrådskurset er medlemmer av PF som er utpekt til å sitte i Ansettelsesrådene rundt omkring i politidistriktene og særorganene. En feilansettelse kan være kostbar ikke bare i form av kroner og øre, men også for et arbeidsmiljø, derfor mener vi som fagforening at det er viktig at medlemmene i ansettelsesrådene har den kompetansen som trengs for å kunne gjøre en god jobb.


Kvalifikasjonsprinsippet

Det er i alles interesse at kvalifikasjonsprinsippet - som nå er lovfestet gjennom statsansattloven - følges. Vel så viktig er det å kunne sørge for at ansatte som opplever enten å bli suspendert, sagt opp eller får avskjed ikke lider urett. På kurset går vi derfor gjennom gjeldende regelverk ikke bare for rekrutteringsprosesser, men også regelverket for å kunne suspendere, si opp, gi avskjed eller gi ordenstraff.
- I ansettelsesrådet er alle medlemmene likeverdige parter, og derfor er det viktig at ansattrepresentantene føler seg sikker i rollen, og den håper vi kurset vil bidra til. Et annet viktig moment med kurset er erfaringsutvekslingen deltakerne imellom, sier forbundssekretæren.

Minimum ett kurs i året

Kurs i ansettelsesråd gjennomføres minimum en gang per år, og det pleier å være et sted mellom 15 og 20 deltagere.
- Det er ikke uvanlig at medlemmene i ansettelsesåret sitter i flere perioder, så behovet for opplæring er litt varierende fra år til år. Men uansett om det er 10 eller 20 som melder seg på, så avholder vi kurset, for det er viktig for ansattrepresentantene å føle seg trygge i rollen, understreker Bugge.


Hvor er behovet størst?

På spørsmål om hvilke områder det er størst behov for opplæring rundt, kommer Bente Elisabeth Bugge inn på de mer følsomme oppgavene til et ansettelsesråd:
- Det feltet vi opplever at det kanskje er mest usikkerhet knyttet til er rundt suspensjoner, ordenstraff og avskjed. Dette er også de vanskeligste sakene, for de har så stor betydning for den det gjelder. Det er for eksempel ingen som tar lett på å bli suspendert, det kan tvert imot oppleves traumatisk for den suspenderte, og da er det en viktig rolle for rådsmedlemmene å påse at hjemmelsgrunnlaget er der og at prosessen gjøres riktig. Uten nødvendig kunnskap og kompetanse hos rådsmedlemmene, kan det være lett å lene seg til arbeidsgivers argumentasjon, men det er ikke alltid arbeidsgiver har gjort alt korrekt heller, fortsetter Bugge.

Hvor finner man info?

Relevant info om ansettelsesrådets rolle og saksbehandling er særskilt omtalt i Personalreglementet.

Bente Elisabeth Bugge forteller også hun ofte får henvendelser fra tillitsvalgte som har vært på kurs.
- Det skjer ofte. I rekrutteringsprosesser for eksempel er det mange involverte med ulike roller. Både ledere, tillitsvalgte og ansettelsesrådsmedlemmene er involvert. I tillegg til et eget kurs for ansettelsesrådemedlemmer er ansettelsesprosesser derfor tema også i basisopplæringen for tillitsvalgte - da med fokus på tillitsvalgtes rolle, og på basiskurs for ledere - da sett med lederøyne. Uansett hvilken rolle deltakerne har, opplever vi stort engasjement og mange spørsmål, avrunder forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge.

De menneskelige ressursene er fortsatt de viktigste ressursene for å løse politiets samfunnsoppdrag derfor er det viktig for PF at medlemmene våre opplever å bli tatt på alvor. Vår erfaring er at de fleste aksepterer utfallet av en sak, uansett hvilken vei det går, så lenge de blir behandlet med respekt og opplever at prosessene har vært gode. Opplæring av de som involveres i prosessene, er vårt bidrag til dette.