150 politiansatte og PHS-studenter stilte i paraden, hvorav 48 stilte i uniform

For 14 Gang Deltok Politiet I Pride

Leder av PFs Likestillings- og mangfoldsutvalg, Nina Farag, fanebærer Gunnar Englund fra Førde i PF Vest og PFs kurs- og opplæringsansvarlig Liv Ova Graham.

Politiets deltakelse er verdifull, både for å stille opp for gode kollegaer i politiet, men også med tanke på publikums tillit og relasjon til norsk politi.

– Å slutte seg til paraden er en viktig måte for politiet å vise vår støtte. Synliggjøringen av politiet i paraden inviterer til at publikum i alle samfunnslag skal ha tillit til norsk politi uavhengig av sin seksuelle legning og orientering, sier forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og fagansvarlig for likestilling- og mangfold, Liv Ova Graham.

Har deltatt aktivt hele uken

Dette er 14. gang politiet deltar i paraden, og for første gang var Unio tilstede på stand i «Pride Park» i forkant av paraden, sammen med 13 andre forbund i hovedsammenslutningen.

– Kunnskap og felleskap er fellesparolen som vi stod under, og Politiets Fellesforbund har fokus på bevissthet rundt hatkriminalitet og ønsker å skape tillit til publikum ved å vise at vi er tilstede, forklarer Graham.

Politiet og Politihøgskolen på stand

Politihøgskolens og politiets deltakelse på stand i «Pride Park» er veldig viktig. Det viser at Politihøgskolen har fokus på mangfold gjennom å rekruttere bredt i alle miljøer.

Tilstedeværelsen innbyr også til tillit og synliggjøring av norsk politi.