Forbundslederen holdt appell

Demonstrasjonapril2024

Forbundsleder Unn Alma Skatvold holdt appell under torsdagens demonstrasjon.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold holdt appell da det ble avholdt en demonstrasjon i privat regi foran Stortinget torsdag ettermiddag hvor temaet var den lave bemanningssituasjonen i politiet.

- Dette var et privat initiativ fra politioverbetjent Simen Brendeford i Oslo Politiforening som vi valgte å støtte. Temaet var det kritisk lave bemanningsnivået i politiet, og det er et område hvor vi i Politiets Fellesforbund har fullt fokus. Senest tirsdag denne uka avholdt vi en arbeidsledighetskonferanse hvor vi belyste hvor mange nylig utdannede politi som ikke får jobb. Til høsten kan det tallet passere 900 ferdig utdannede politi som ikke får jobb. Og det skjer i en situasjon hvor Norge som samfunn trenger hver og en av dem, sier Unn Alma Skatvold.

Ville støtte ansatte

I appellen la hun vekt på at hun ville vise støtte til ansatte som på eget initiativ sier kraftig i fra om situasjonen i politiet:

- Demonstrasjonen viste at de ansatte synes at nok er nok. Demonstrasjonen ga et ansikt til dem som står uten jobb. Og demonstrasjonen viser et publikum som ønsker større politikraft. I stedet opplever politiet at det blir færre stillinger, og det blir et enormt arbeidspress på dem som er igjen. Mange jobber under så tøffe vilkår at de velger å slutte eller har planer om det. Det er alarmerende, mener Unn Alma Skatvold.

Under demonstrasjonen holdt politikere både fra Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet appeller. Justisministeren overvar deler av demonstrasjonen, men tok ikke mikrofonen.

- Politiets Fellesforbund kommer til å fortsette å jobbe opp mot beslutningstagerne for å understreke alvoret i situasjonen. Jeg vil anslå at drøyt 200 møtte opp på torsdagens demonstrasjon, kommenterer Unn Alma Skatvold.

Privat initiativ

- Bakgrunnen for at jeg tok initiativ til demonstrasjonen er at jeg sitter med en opplevelse av at vi i årevis har fortalt politikerne om situasjonen vi står i, og om at vi mangler ansatte for å kunne løse samfunnsoppdraget. Til tross for at vi har kommunisert dette i årevis, opplever jeg at vi ikke har fått mer ressurser, men tvert imot har måttet nedbemanne. Derfor er formålet med demonstrasjonen å kommunisere at det vi har sagt er reelt, og at vi trenger økte bevilgninger for å ansette flere, sa politioverbetjent Simen Brendeford til Politiforum i forkant av demonstrasjonen.

Han la til at det også er et budskap til publikum, om at når politiet henlegger saker på grunn av kapasitet, eller ikke har patruljer tilgjengelig, er det ikke fordi politifolk er late eller ikke har lyst til å hjelpe.

- Det er fordi vi faktisk ikke har kapasitet. Det er i økende grad en oppfattelse i samfunnet om at det ikke er vits å anmelde, for det blir bare henlagt. Vi trenger at folk også anmelder det som blir henlagt med en gang, for å vise hvilket omfang en kriminalitetstype har, og dermed fange opp eventuelle økninger og endringer som må håndteres. Vi er avhengige av tillit i befolkningen, og da er det viktig at folk ikke tenker at politiet bare vil henlegge saken, og spesielt at vi ikke henlegger fordi vi ikke tar det på alvor, uttalte Simen Brendeford til Politiforum.