Første webinar gjennomført

IMG 9568

Politiets Fellesforbund har gjennomført digital fagdag om arbeidstid. Erfaringene med første webinar i egen regi var gode.

Koronasituasjonen har ført til et stort behov for å ta i bruk digitale kanaler, i første omgang for å avholde møter, men digitale kanaler gir også mulighet for å gjennomføre kurs og seminarer samtidig som man ivaretar smittevernhensyn. Derfor har Politiets Fellesforbund nå gjennomført sitt første webinar.

– Vi er tilfredse med å ha kommet i gang med kursvirksomheten vår igjen, og denne gangen på digital plattform, sier forhandlingssjef Roar Fosse, som også var innleder på webinaret.

Både digitale og fysiske kurs

Erfaringene fra webinaret er gode. I den ekstraordinære situasjonen samfunnet er i for tiden er dette en måte for Politiets Fellesforbund å fortsatt kunne tilby godt faglig innhold og kompetansepåfyll for medlemmer og tillitsvalgte. Det er likevel klart at webinarer ikke fullstendig kan erstatte kurs der man møtes fysisk.

– Dette åpner jo mulighetene for å nå ut til flere med vår kunnskapsformidling. Det blir viktig å finne en god balanse fremover mellom bruk av digitale plattformer og fysiske kurs når den tiden kommer. Webinarer erstatter ikke den merverdien som ligger i at tillitsvalgte fra hele landet møtes, blir kjent med hverandre og uformelt kan diskutere felles utfordringer i sosiale omgivelser, forteller Fosse.

Gode tilbakemeldinger

Det har kommet inn mange gode tilbakemeldinger på dette første digitale kurset. Politiets Fellesforbund tar med seg tilbakemeldingene og erfaringene fra denne digitale fagdagen i planleggingen av framtidige digitale kurs.

– Vi var nok sikkert litt høytidelige og fokuserte på dette første webinaret. Det er uvant for oss å ikke kunne se kursdeltakerne i øynene, og vi er jo ikke profesjonelle programledere – men dette skal vi nok venne oss til, og bli bedre på, konkluderer Roar Fosse med, og er glad for at deltagerne satte stor pris på kurset.

– Ja, det tekniske gjør at settingen oppleves noe mer formalisert. Det er også litt mer utfordrende å behandle spørsmål på sparket i den settingen, sier forbundssekretær Espen Sjeggestad, som også var innleder på fagdagen.

De legger til at man må ta med seg erfaringene fra kurset for å framover finne den beste måten å legge opp og gjennomføre slike digitale kurs på.

I tillegg til Fosse og Sjeggestad var også forbundssekretær Arild Hustad innleder på fagdagen, og forbundssekretær Marius Bækkevar var kursleder for fagdagen.

Flere digitale kurs

Susanne Wathne, prosjektleder i Politiets Fellesforbund, forteller at det allerede planlegges flere digitale kurs, etter gode erfaringer fra første gjennomføring.

– Neste webinar blir fagdag om medlemsverving med Heidi Bjørkedal som kursleder. I juni vil vi avholde regnskapssamling for kasserere i Politiets Fellesforbund som webinar. Til de kommende webinarene tar vi med oss hva som fungerte bra og hva vi eventuelt kan lære fra dette første webinaret, sier Wathne.

Påmelding til framtidige webinar gjøres – som ved vanlige kurs – via Min side, og deretter blir lenke til webinaret sendt ut til deltagerne i god tid før kurset starter.