– Hovedutfordringen er at de som skal behandle sakene ikke nødvendigvis er objektive

Horingssak

Politiets Fellesforbund stilte til høring om endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende varsling.

Under dagens komitéhøring tok Politiets Fellesforbund, sammen Unio, til ordet for at det bør opprettes et uavhengig varlsingsombud.

Politiet og de andre medlemsgruppene i Unio innenfor blant annet utdanning, helse og forskining opplever svært ofte kritikkverdige forhold på sine arbeidsplasser.

Kan være villig til å reversere vedtak

Varsling er av stor verdi både for indvidet og for samfunnet, og derfor har Politiets Fellesforbund vært med på å sette varslingstematikken på dagsordenen.

Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund vedtok i mars 2016 følgende vedtak: «Erfaringene totalt sett fra varslersaker i politiet frem til nå, gjør det ikke tilrådelig for oss som organisasjon å anbefale våre medlemmer om å varsle om kritikkverdige forhold i etaten»

Politiets Fellesforbund kan være villig til å reversere vedtaket, men kun dersom man ser en politisk vilje til å vise at varsling er av verdi for samfunnet, og til å opprette gode organisatoriske virkemidler og tiltak – som å opprette et varslingsombud.

– Regjeringens forslag til endringer i varslersaker er ikke nok til at vi kan endre vår anbefaling til politifolk som vil si fra om kritikkverdige forhold, forklarte nestleder Unn Alma Skatvold til arbeids- og sosialkomiteen.

Mangel på kunnskap og kompetanse

Politiets Fellesforbund har over tid opparbeidet mye kunnskap og kompetanse om varsling, og blant annet gjennomført kurs- og opplæring for tillitsvalgte og medlemmer, og deltatt i debatter både eksternt og internt. Det har også blitt utarbeidet en egen veileder for å heve kompetansen gjennom kunnskap om juridiske rammer, psykologiske aspekter og hvordan være gode rådgivere for involverte i krevende varslingssaker.

Vi har egne varslingsrutiner og har bidratt i felles opplæring med politidirektoratet i politiets varslingsrutiner. Men til tross for nasjonale rutiner for varsling i politiet ser man eksempler på at politiet som etat ikke er i stand til å håndtere varslingssaker på en habil og troverdig måte.

– Hovedutfordringen er at de som skal behandle sakene ikke nødvendigvis er objektive, og det er manglende tillit til troverdig behandling av varselet. Ofte legges fokus på person og involverte parter framfor selve varselet. Dette handler i stor grad om manglende kunnskap og kompetanse, men det handler også om kultur og ledelse, sa forbundssekretær Anna Sollien under høringen.