Kunnskapsreise til Kosovo

Kosovo 1

– Det har vært utrolig spennende, og ikke minst givende, å se hvor stor nytte SOS-barnebyer har av vårt bidrag og viktigheten av å fortsette å ha dette som vårt humanitære prosjekt, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Ønsker du å bli en bidragsyter? Klikk her!

I starten av mai måned reiste en delegasjon fra Politiets Fellesforbund til Kosovo, sammen med SOS-barnebyer for å bli bedre kjent med arbeidet organisasjonen, deres arbeid der nede og menneskene som står på for å bedre hverdagen til de som virkelig trenger det.

Langvarig perspektiv

Politiets Fellesforbund har siden 2014 hatt en avtale med SOS-barnebyer, og Politiets Fellesforbund besluttet å støtte SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk, Russland. SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk er nå nærmest selvfinansiert, og forbundsstyret besluttet i 2017 å videreføre støtte fra Politiets Fellesforbunds for 2018 til SOS barnebyer sitt ungdomsprogram i Kosovo.

– For oss er det viktig å ha et langvarig perspektiv når det gjelder samarbeidet med SOS-barnebyer, noe som er grunnen til at vi nå har reist til Kosovo for å bli enda bedre kjent med organisasjonen og hvordan de jobber, sier Bolstad.

– For meg var det helt åpenbart

Initiativtaker for at Politiets Fellesforbund skulle ha et humanitært prosjekt er tidligere lokallagsleder i Nord-Trøndelag, Per Kristian Heitmann, som i 2013 gikk opp på talerstolen under landsmøtet og overbeviste resten av fagforeningen om at dette var både riktig og viktig.

– For meg var dette helt åpenbart noe vi skulle gjøre. Politiets Fellesforbund har lange tradisjoner for å engasjere seg og ta et samfunnsansvar, og jeg var den gang som i dag overbevist om at det ville komme noe godt ut av at vi som fagforening er involvert i noe som er større enn oss selv, sier Heitmann.

Kosovo 5

Fattigdom, høy arbeidsledighet, vold i hjemmet og diskriminering av kvinner fører til at en forholdvis stor andel av barn i Kosovo ikke får oppfylt sine grunnleggende rettigheter som det å gå på skole, ha et godt helsetilbud, spise seg mette og å vokse opp i et hjem med en familie. Det er også manglende tilbud for sårbare barn i Kosovo

SOS-barnebyer Kosovo har etablert flere prosjekter der de jobber for å sikre at så mange barn som mulig skal kunne vokse opp med den hverdagen, omsorgen og mulighetene de fortjener. Blant annet et familieprogram, midlertidig omsorgstilbud for forlatte spedbarn og et ungdomshus.

Et sårt tiltrengt behov for flere

I et land der det statlige hjelpeapparatet har flere mangler er SOS-barnebyer Kosovo et sårt tiltrengt alternativ for familier og barn som faller utenfor og har behov for hjelp.

Siden prosjektet startet tolv år siden har man støttet og bidratt til at 1300 barn og 350 familier har fått muligheten til en bedre hverdag og et rikere liv.

– Tanken bak Familieprogrammet er å holde familien samlet, hjelpe foreldrene ut i arbeid slik at de kan forsørge og gi barna sine en god hverdag, og bidra til at barna blir en aktiv del av sitt nærsamfunnet, sier Ora Bytyçi i SOS-barnebyer Kosovo.

Selv om det finnes fellesnevnere er det forskjellige tiltak som benyttes i de forskjellige familiene, og det tilpasses etter hva behovet er. Bredden i hjelpen som tilbys er stor, og parat til å bidra står blant annet både sosialarbeidere og psykologer.

– Noen familier kommer inn i programmet med en tanke om at de kun trenger økonomisk hjelp, men så ser vi etter at de har vært i programmet en stund at de kan ha godt av bistand og hjelp på flere andre områder også. Dette er også noe av grunnen til at familiene er en del av programmet i rundt fem år, forklarer Bytyçi.

Kosovo 4

– Det har vært tre dager med mange inntrykk, både på godt og vondt. Det er ingen tvil om at e som jobber her nede gjør en enorm forskjell i livene til de menneskene som trenger det mest og det er en god følelse å kunne bidra litt til den jobben de gjør. Samtidig så ser man jo når man reiser rundt i dette landet at det er flere som ville hatt nytte av det SOS-barnebyer Kosovo kan tilby, sier Bolsatd.

I et land der den statlig sosialstønaden til en familie på fire er omtrent 75 euro i måneden, er det ingen tvil om at tiltak som hjelp til å åpne en frisørsalong eller donering og bygging av et drivhus betyr mye. Og det er bare en liten del av hva pengene Politiets Fellesforbund donerer går til.

– Når man får besøke hjemmene til de som er en del av familieprogrammet, eller ser hvordan foreldreløse barn blomstrer som et resultat av fosterhjemsordningene som er lagt til rette av SOS-barnebyer Kosovo så gir det utrolig mye mening å skulle fortsette å være en bidragsyter til dette prosjektet, avslutter Bolstad.