Mangfold må utnyttes i praksis

Mangfold08062023

Fra samlingen med likestillings- og mangfoldskontakter.

Likestillings- og mangfoldskontaktene i Politiets Fellesforbund hadde samling i forrige uke med deltagelse fra hele Norge. Målet med samlingen var at Likestillings- og mangfoldskontakene lærer å utnytte verdien av mangfold i praksis.

- Klarer vi det, så blir vi en bedre fagforening for medlemmene våre, og vi blir en bedre etat. Samlingen synliggjorde at mangfoldskompetanse er nødvendig og at den må formidles til større deler av organisasjonen. Vi planlegger derfor en opplæringspakke til alle tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund, sier forbundssekretær Kari Anne Kristiansen, som hadde ansvaret for samlingen. Hun har hovedansvar for likestillings- og mangfoldsarbeid i Politiets Fellesforbund.

Ulike perspektiv

Under samlingen var det ulike foredragsholdere som belyste tema innen mangfold og likestilling fra ulike ståsteder:

- Elisabet Sørfjorddal har skrevet forskningsrapporten «Mangold i statlig sektor, tiltak, forutsetninger og gevinster». Hun representerte forskerblikket. Videre var Rosa kompetanse representert med tema knyttet til kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Det var god variasjon i temaene, sier Kari Anne Kristiansen.

Ombudet på plass

- Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, utfordret Politiets Fellesforbund på hva vi anser som de største likestillings- og diskrimineringsutfordringene på eget arbeidssted. Dette ble en interessant runde hvor det ble tydelig at vi har en jobb å gjøre når det gjelder tilrettelegging for kvinner i operativ tjeneste og tilrettelegging og oppfølging i forbindelse med graviditet og omsorg for barn, for å nevne noe, sier forbundssekretæren.

Generalsekretæren forklarte

Fra Politiets Fellesforbund sentralt deltok også generalsekretær Per Erik Ommundsen og regnskapsmedarbeider Imran Khan. Sistnevnte er døv:

- For at Politiets Fellesforbund skulle lykkes med denne rekrutteringen, var det viktig å ha fokus på verdien av mangfold i utlysningsteksten. Vi måtte fokusere på hele mennesket som en ressurs. Vi brukte derfor tid på å utforme utlysningsteksten til å treffe det mangfoldet vi var ute etter, og vi lyktes kjempebra, forklarte generalsekretæren.

Lederutviklingsprogram

Også Politiets Fellesforbunds lederutviklingsprogram, AFF, var på agendaen:

- Vi fortsetter å implementere AFF til arbeidet vårt med mangfold og likestilling. Vi har laget mål for dette arbeidet, og flere av likestillings- og mangfoldskontaktene er i gang med å få på plass denne jobben i eget styre. Når det gjelder prosess, så hadde vi en diskusjonsrunde på hvordan vi skal jobbe best mulig sammen for å utgjøre en forskjell for medlemmene våre og hvordan vi skal nå de målene vi har satt oss. Jeg er stolt over å ha så dyktige tillitsvalgte med på laget. Jeg skulle ønske at alle medlemmer av Politiets Fellesforbund visste hvor mye jobb som legges ned for å vise at vi er ett politi og at Politiets Fellesforbund er en fagforening for alle, avrunder Kari Anne Kristiansen.