Medlemsundersøkelsen sendt ut

Arrest sivil politi 3 2

Politiets Fellesforbund ønsker å bli evaluert av medlemmene, både det som er bra og det som kan forbedres, slik at vi kan fortsette å være den fagforeningen som best ivaretar de ansatte i norsk politi.

Derfor gjennomføres det nå en ny medlemsundersøkelse. Undersøkelsen vil vise hva medlemmene syns om jobben Politiets Fellesforbund gjør, og i hvilken grad det leveres på de oppgavene de mener er viktigst.

Undersøkelsen tar derfor for seg hvilke forventninger medlemmene har til Politiets Fellesforbund og hvordan de opplever at fagforeningen ivaretar disse forventningene. Det vil bli sett på samsvaret mellom disse to, og på den måten vil vi finne ut hvordan vi kan utvikle oss som fagforening.

Forrige medlemsundersøkelser ble gjennomført i 2018 og 2021. Tilbakemeldingene fra dem har vi brukt til å utvikle organisasjonen, både lokalt og sentralt. Nå ønsker vi å se hvordan medlemmenes forventninger og opplevelser har utviklet seg siden sist, og om vi har forbedret oss på tilbakemeldingene som har kommet.

Med det som bakteppe er planen også å fortsette med like undersøkelser med jevne mellomrom i fremtiden. Det er en av flere måter å ta pulsen på medlemsmassen slik at vi hele tiden kan jobbe for å ivareta medlemmenes interesser.

Vi håper så mange medlemmer som mulig benytter sjansen til å komme med en tydelig og ufiltrert tilbakemelding. Jo flere svar vi får, desto bedre står vi til å evaluere tilbakemeldingene og benytte resultatet til å fortsette å bygge Politiets Fellesforbund som en sterk fagforening og en god organisasjon for våre medlemmer.

Praktisk informasjon

Medlemsundersøkelsen ble sendt på e-post til alle* medlemmer i Politiets Fellesforbund fredag 19. oktober. Den er helt anonym å svare på, og det går an å stoppe når som helst og fortsette når man har tid. Det tar omtrent 10 minutter å besvare hele undersøkelsen.

Svarfrist: Søndag 5. november 2023 kl. 23.59.

*: Undersøkelsen er ikke sendt til assosierte medlemmer og pensjonistmedlemmer.

Hvordan vet jeg at undersøkelsen er ekte?

Undersøkelsen sendes fra adressen «Politiets Fellesforbund <survey@mail.enalyzer.com>» og har emnefeltet «Medlemsundersøkelse i Politiets Fellesforbund».

E-posten du mottar ser slik ut:

Skjermbilde 2023 10 20 141530

Når du klikker på lenken «Svar på undersøkelsen» kommer du til en side som ser slik ut:

Skjermbilde 2023 10 20 141904

Avmelding: Jeg vil ikke svare

Vil du ikke svare på undersøkelsen? Trykk på lenken helt nederst i e-posten for å melde deg av, så slipper du få påminnelser om den.