Nå kan du søke studiestipend

Student på biblioteket ved Politihøgskolen

Foto: Pernille Ingebrigtsen

Politiets Fellesforbund fortsetter med kompetanseheving. Nå er det igjen mulig å søke stipend til utdanning/studier. Søknadsfristen er 1. september 2020.

Politiets Fellesforbund tildeler stipend to ganger årlig, med søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Formålet med stipendordningen er å bidra til tillitsvalgtes personlige kompetanseheving. Utdanning/studie må ha relevans for rollen som tillitsvalgt. For Politiets Fellesforbund vil dette bidra til å heve organisasjonens totale kompetanse.

Stipendmidler prioriteres til følgende områder:

  • Utdanning
  • Reisestipend
  • Studier ved andre fagforeninger
  • Internasjonal tillitsvalgtrolle
  • Studiesirkler utarbeidet av lokallagene

Retningslinjer for tildeling av stipendmidler er gitt av forbundsstyret:

  1. Stipendet søkes å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling og mulighet for personlig nettverksbygging faglig og sosialt i relasjon til fag området/temaet.
  2. Stipend skal tildeles tillitsvalgte.
  3. Stipendene skal være med å synliggjøre/symbolisere, for egne medlemmer og våre omgivelser, at PF er en fremtidsrettet organisasjon.

Det kreves skriftlig rapport etter endt opphold/kurs/studium, samt dokumentasjon på utgifter forbundet med studiet.

Det bes om at det fremkommer av søknaden hva slags verv man har, hvilket beløp det søkes om, samt kontonummer for utbetaling.

Søknad sendes direkte til forbundskontoret på e-post til pf@pf.no innen 1. september 2020.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Rundskriv 2020 - 07, Stipend høst 2020 (PDF, 1MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet
Utlysing PF stipend hosten 2020