Når vulkaner er del av trusselbildet

Samlingpolitiledere Reykjavik

Lederkontaktene i Politiets Fellesforbund møtte kolleger fra Island og lærte mye.

En gang i året besøker lederkontaktene i Politiets Fellesforbund Politilederne kolleger utenfor Norge. I år har lederne høstet erfaringer på Island – hvor vulkaner er en viktig del av trusselbildet.

- Lederkontaktene i Politiets Fellesforbund Politilederne har samlinger fire, fem ganger i løpet av året. På disse samlingene tas aktuelle saker opp, og erfaringer deles. Det er viktig å ha god kjennskap til hvordan politiet fungerer utenfor landets grenser, og derfor pleier vi å reise utenlands en gang i året. I år falt valget på Island og Reykjavik, og det ble et svært lærerikt opphold, sier Lars Reiersen som var leder av delegasjonen.

Store endringer

Han forteller at også islandsk politi har vært gjennom store endringer:

- Island er nå delt inn i ni politidistrikter, samt at de har en nasjonal operasjonssentral som styrer alle innkommende oppdrag. Vi fikk møte Islands svar på Politidirektoratet og fikk mange gode presentasjoner både på områder hvor islandsk politi har utfordringer, men også områder hvor de har lykkes veldig bra, sier Lars Reiersen.

Islandspolitimester

Islands politidirektør heter Sigriour Bjørk Gudjonsdottir.

Direktøren forklarte

Islands politidirektør, Sigriour Bjørk Gudjunsdottir, ga en omfattende situasjonsbeskrivelse og forklarte hva som var fokus for islandsk politi framover. Lederkontaktene fikk også presentert hvordan den nasjonale operasjonssentralen fungerer, og man lærte om den relativt nystartede politihøyskolen på Island og stormøtet som ble avholdt 5. mai:

- Og ikke minst fikk vi høre hvor sårbart Island er i forhold til vulkaner og andre geografiske utfordringer. Det var veldig interessant å høre hvordan våre islandske kolleger løste utfordringer knyttet til geografi og geologi – utfordringer vi langt sjeldnere er borte i her i Norge. Det ble et svært lærerikt opphold som jeg tror deltagerne vil dra nytte av i sitt daglige virke, avrunder Lars Reiersen – leder for Politiets Fellesforbund, Politilederne.